Karl Adolf Verner (1846-1896)

Fra AarhusWiki

Karl Verner (født 7. marts 1846 i Aarhus, død 5. november 1896 på Frederiksberg) var en dansk sprogforsker.

Han er født i Aarhus, og som barn og ung boede han med sin familie i Vestergade 5 fra 1851 til 1875. Han studerede sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet og tog magisterkonferens i 1876.

Allerede i 1875 fremsatte han teorier om den germanske lydforskydning, en iagttagelse, som siden skulle blive kendt som Verners Lov. Han kom til universitetsbiblioteket i Halle i Tyskland som bibliotekar 1876, og fra 1888 til sin død var han professor i slavisk filologi ved Københavns Universitet.

Karl Verner blev medlem af Videnskabernes Selskab 1888, Ridder af Dannebrogsordnen 1892 og æresdoktor ved universitetet i Heidelberg 1887.

Aarhus Universitet hædrede man bysbarnet ved i 1951 at lade billedhuggeren Knud Nellemose (1908-1997) udforme et keramisk portrætrelief af Karl Verner og ved at opkalde Karl Verners Vej i Universitetsparken efter ham. Over porten i Vestergade 5 er der en mindeplade, der markerer, at Karl Verner boede i ejendommen. Den er opsat i hundredeåret for hans fødsel i 1946.

Karl Verner på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Karl+Verner

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits, Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune, 2018
  • Viggo J.v. Holstein Rathlou, Aarhus - Historisk-topografisk beskrivelse med biografier, 1920