Johan Christian Pantliz Wilde Spliid (1830-1896)

Fra AarhusWiki
Den Spliidske gård i Frederiksgade 75-77.
Johan Christian Pantliz Wilde Spliid

Købmand Johan Christian Pantliz Wilde Spliid medlem af Aarhus Byråd 3. januar 1870 - 31. december 1875.

Født 19. oktober 1830 i Randers, død 19. oktober 1896 i Århus

Forældre: snedker Jens Spliid og hustru Charlotte Elisabeth Nielsen. - Gift juli 1856 i Hørning med Ane Marie Rasmussen, født 18. november 1832 i True, Brabrand sogn, Århus amt, død 5. maj 1892 i Århus, datter af gårdmand Rasmus Andersen og hustru Maren Rasmusdatter. Efter Rasmus Andersens tidlige død i 1827, gifter Maren Rasmusdatter sig først med Knud Poulsen (død af lungesot), Skibby, og i 1835 med møller Christen Pedersen Læth (Leth), Bodils Mølle.

Karriere

Spliid havde fået sin handelsuddannelse hos J.P. Hammershøj og var i nogle år efter læretiden hos Edwin Friedleif Rahr (1815-1905). Han etablerede sig i 1855, idet han overtog købmand Chr. B. Gjerns forretning i Frederiksgade. I 1865 købte han af købmand J.P. Petersens fallitbo gården nr. 77, hvor han virkede til sin død.  

Spliid var 1861 medstifter af Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og sad i kassens bestyrelse til 1896. 1883 og 1885-88 var han formand for Århus Grundejerforening.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Sundhedskommissionen 1863-69
  • Fattigkommissionen 1864-69
  • Skatteligningskommisionen 1869
  • Udvalget for vejvæsenet 1870-71
  • Udvalget for markvæsenet 1870-75
  • Markdirektionen 1870-75
  • Havneudvalget 1876-88  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale