Jens Peter Nielsen (1887-1967)

Fra AarhusWiki
Jens Peter Nielsen

Banearbejder ved DSB, senere forvalter, repræsentant og direktør Jens Peter Nielsen, medlem af Aarhus Byråd 1. januar - 31. marts 1933 for Socialdemokratiet.


Født 28. marts 1887 i Sattrup, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død 9. februar 1967 i Viby sogn, Aarhus amt. Forældre: Portner Mikkel Nielsen og hustru Anna Thornsen. Gift 22. oktober 1910 i Aarhus med syerske Anna Marie Lindhardt, født 5. september 1890 i Aarhus, død 30. marts 1959 i Viby, Aarhus amt, datter af murersvend Peter Lund Lindhardt og Christiane Madsen.

Karriere

Nielsen var født i Sønderjylland. Han kom tidligt til Aarhus, hvor han blev jordarbejder, inden han i 1908 blev banearbejder ved Statsbanerne. I årene 1911-14 var han tilsynshjælper ved bygningen af Funder-Bramminge banen. Derpå forrettede han igen tjeneste i Aarhus til 1918, hvor han blev ansat som forvalter ved Århus Kommunale Forsørgelsesanstalt.


I 1937 blev Nielsen på grund af manglende agtsomhed i sin embedsførelse afskediget med 2/3 pension per 1. april fra sin stilling ved Forsørgelsesanstalten. I 1940'erne var han derpå repræsentant, inden han i 1950 blev forretningsfører for det netop da fra København til Aarhus overflyttede firma »Ottensten, Specialfirma for kontortilbehør«, der efterhånden specialiserede sig i hæftemaskiner. Efter nogle år blev han direktør for firmaet og bevarede denne stilling, til han trak sig tilbage som 79-årig 1. november 1966. Få måneder senere døde han.

Foreningslivet og tillidsposter

I en ung alder fik Nielsen de første tillidsposter. Han var medlem af bestyrelsen for Dansk Jernbane Forbunds baneafdeling 1909-18 og blev i 1918 æresmedlem af D.J.F.'s Aarhus-afdeling. I tiden 1918-22 var han medlem af bestyrelsen - til sidst som formand - for De samvirkende Afholdsselskaber i Aarhus. Fra 1922 var han medlem af Vor Frue sogns menighedsråd, hvor han blev formand for byggeudvalget til opførelse af en ny kirke. Da Skt. Markus sogn var udskilt i 1935, blev Nielsen formand for det nye sogns menighedsråd og bevarede dette hverv til 1937.

Politik

Nielsen havde også tidligt gjort sig gældende inden for Socialdemokratiet. Han var medstifter af Socialdemokratisk Forening i Grindsted i 1912. I Aarhus kom han ligeledes i den socialdemokratiske partiledelse, og 1925-33 sad han i bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse, fra 1930 som formand. I januar 1933 fik han sæde i byrådet som suppleant, da borgmester Jakob Jensen trådte ud på grund af alder. Der var kun knap tre måneder tilbage af byrådsperioden, og byrådet besluttede derfor ikke at foretage suppleringsvalg til udvalg m.m., således at Nielsen ikke fik tildelt udvalgsposter. Ved valget i marts 1933 opnåede Nielsen ikke genvalg.

Litteratur og Kilder