Skt. Markus Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Skt. Markus Kirke.
Fotograf: Kio Jørgensen, 2019, Aarhus Stadsarkiv.

Skt. Markus kirke er beliggende på Skt. Markus Kirkeplads ved Langelandsgade, hvor den omkringliggende bebyggelse, der er opført i perioden 1953-1959, er tilpasset kirkens arkitektur, så kirkepladsen fremstår som en harmonisk helhed.

Kirken blev indviet den 27. oktober 1935. Opførelsen tog ca. et år, og overvejelserne om en ny kirke begyndte allerede i 1923. Med kirken ville man udskille en del af Vor Frue Sogn, der med sine 10.000 indbyggere havde oplevet en markant vækst. Det føltes derfor naturligt med et nyt sogn og en ny kirke. Den udskrevne arkitktkonkurrence blev vundet af arkitekt Thomas Havning fra København, hvis prospekt i følge dommerkomiteen dels udmærkede sig ved at tage hensyn til lokalitetens proportioner, og dels ved på smuk vis at forbinde en gammel klassisk kirkeopfattelse med mere moderne krav. Den arkitektoniske inspiration var således hentet i middelalderlig bygestil såvel som moderne funktionalisme.

Foruden selve kirken rummer bygningen et toetagers menighedshus, der danner en vinkelret fløj på kirken, samt et tårn placeret ved kirkens sydvesthjørne. Bygningen er opført i røde mursten med kalkede indramninger omkring vinduerne og med en sokkel af neksøsandsten. Vinduerne er af jern og malede hvide. taget er af gullig farve, og gulvene er egeparket. Oprindeligt blev vægfladerne kun brudt af et kors på østvæggen. Senere kom dog en alterfrise udført af Sven Hausten Mikkelsen til, ligesom man i 1967 indkøbte et orgel bygget af Poul Gerhardt Andersen.

I 1982 indviede man et nyt anneks med navnet, Klostergården, i tilknytning til kirken. Her indrettede man konfirmandstue og kirkekontor. I 1998 var kirken genstand for en omfattende renovering.

Se også

Skt. Markus Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Skt. Markus Kirke

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Ø-gadekvarteret Århus registrant.
  • Thomas Havning, Skt. Markus Kirke i Aarhus, i: Arkitekten Maanedshæfte 1924 årg. 44.
  • JP. Århus 29.3.2003.