Skt. Marcus Kirkeplads

Fra AarhusWiki

Skt. Marcus Kirkeplads er en plads, som ligger i den indre by. Pladsen ligger med indkørsel fra Langelandsgade.

Anlagt i 1935 og navngivet i 1939 efter Skt. Marcus Kirke, der igen har sit navn efter evangelisten Johannes Marcus fra første århundrede e.Kr. Den tidligste kristne menighed samledes i hans mors hus i Jerusalem. Han deltog i Paulus’ første missionsrejse og virkede sidenhen i Rom som tolk for apostlen Peter, på hvis beretninger han byggede sit evangelium. Navne som Klostervangskirken, Møllevangskirken og Vor Frelsers Kirke var i spil ved navngivning af kirken. Denne og kirkepladsen blev udformet efter en arkitektkonkurrence vundet af arkitekten Thomas Havning. Fra 1953 til 1959 blev pladsen omkranset af en rødstensboligbebyggelse efter tegninger af arkitekten Thyge Klemann.

Skt. Marcus Kirkeplads på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skt. Marcus Kirkeplads

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018