Jens Carl Petersen (1856-1919)

Fra AarhusWiki
Jens Carl Petersen

Malermester, Kgl. Hofleverandør Jens Carl Petersen, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1903 - 31. marts 1917 for partiet Højre. Ridder af Dannebrog.

Født 24. november 1856 i Vitved sogn, Skanderborg amt, død 20. december 1919 i Aarhus.

Forældre: boelsmand Peder Rasmussen Munk og hustru Ane Larsen Martinsdatter. Gift 29. april 1884 i Aarhus med Johanne Marie Bahnson, født 5. januar 1861 i Vejle, død 11. august 1931 i Aarhus, datter af pakmester Jens Reddermann Bahnson og hustru Anne Johanne Reedtz.

Karriere

Petersen kom i lære som maler i 1871, blev svend i 1875, og efter bl a. at have arbejdet i Tyskland nedsatte han sig den 24. april 1883 som malermester i Aarhus. Han oparbejdede en stor forretning og blev kgl. hofmalermester.

Foreningsarbejde

Petersen var i bestyrelsen i Centralforeningen af Malermestre i Jylland og oldermand for Aarhus Malerlav 1911-18. Desuden var han i repræsentantskabet i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og i bestyrelsen for Købmands- og Håndværkerbanken.

Politik

Petersen var medlem af byrådet fra 6. januar 1903 til 31. marts 1917. I byrådsarbejdet satte hans vælgere lid til, at han skulle varetage håndværksmestrenes interesser. Han hørte "ikke til de byrådsmedlemmer, der taler ofte eller meget i rådet", men i de udvalg, han var medlem af, og hvor han som håndværker havde god indsigt i problemerne, udrettede han "meget godt arbejde".

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder