Jens Carl Christian Marinus Christiansen (1895-1963)

Fra AarhusWiki
Jens Carl Christian Marinus Christiansen

Sekretær, senere forretningsfører og minister Jens Carl Christian Marinus Christiansen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 20. februar 1930 for Socialdemokratiet.

Født 14. september 1895 i Hjortshøj sogn, Randers amt,  død  6.  februar 1963 i København. Forældre: Smed Jens Peter Christiansen og hustru Maren Andersen. Gift 18. november 1922 i Ormslev sogn, Aarhus amt, med Emma Elisa Kirstine Sørensen, født 23. marts 1899 i Aarhus, datter af gasværksarbejder Niels Sørensen og hustru Elisa Pedersen.  

Karriere

Christiansen kom efter konfirmationen i lære hos Frichs A/S og deltog meget tidligt i organisationsarbejde. Han var med i både lærlingeforeningen og DSU i Aarhus og blev formand for dem begge. I 1918 blev han indvalgt i hovedbestyrelsen for DSU. Han hørte til det kuld af unge arbejdere, der i 20'erne og 30'erne fik stor indflydelse på den socialdemokratiske ungdom i Aarhus og senere på selve partiet, ligesom Hans Hedtoft, H.C. Hansen og Gustav Pedersen. Han gik stærkt ind for studiekredsarbejde og voksenundervisning, og hans optagethed og agitation for dette arbejde var årsag til, at han fik tilnavnet »Christian Kultur«. Han var formand for DSU 1920-27 og sekretær i AOF Århus 1927-1930, samt medlem af byrådet fra 1929 til 1930, da han forflyttedes til København.

Politik og foreningsarbejde

Christiansens byrådsperiode varede ikke engang et år, så han nåede ikke at komme til at spille nogen rolle her. I København blev han forretningsfører for AOF i Danmark 1930-1947, og han var den drivende kraft inden for dette forbund, som han var formand for 1949-1963. Christiansen var medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1920-1927 og 1931-1963. Han blev medlem af Folketinget 1932 som repræsentant for Aarhus amt og var 1935-1963 repræsentant for Hjørring amt. 1947-1950 og 1953-1957 var han fiskeriminister. Han var en dygtig og samvittighedsfuld minister og organisator af det helt nye fiskeriministerium, og det var ham sikkert en stor skuffelse, at han hverken kom med i »trekantregeringen« 1957 eller i den socialdemokratisk-radikale regering 1960. Men han havde nok at gøre.

Han var medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Radioforbund, formand for Roskilde Højskole, hvis overtagelse af AOF han var med til at gennemføre, og medlem af Folkeuniversitetsudvalget 1930-1947. Han sad i Foreningen Nordens hovedstyrelse 1939-1963 og var i 1952-63 medlem af Nordisk Råd, hvis oprettelse han var gået stærkt ind for. Desuden har han siddet i Undervisningsministeriets forfatterudvalg 1935-1947, Statens Husholdningsråd 1935-1942, Filmrådet 1938-47, forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1942-63, repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1957-1963, Radioens Programudvalg 1958-1963 og i mange andre udvalg m.m.

Andet arbejde

Foruden at han har skrevet pjecer og artikler i dagblade og tidsskrifter, har Christiansen været med til at udgive en række håndbøger, f.eks. Arbejderfester (1932), Håndbog i socialdemokratisk ungdomsarbejde (1943), Fest i foreningen (1945), Organisationskundskab (1948), Dirigenten (1949) og Tillidsmandskundskab (1950). Han havde organisationsevner og var en udmærket tilrettelægger af møder og sammenkomster. Han var en flittig og optaget mand, der navnlig gik ind for alt, hvad der havde med ungdommen og dens dygtiggørelse at gøre. Han troede på kultur- og oplysningsarbejde.

Poster i forbindelse med Byrådet

Christiansen var medlem af eller repræsentant i følgende udvalg under hans periode i Byrådet:

  • Brolægnings- og vejudvalget 1929-1930
  • Legatudvalget 1929-1930
  • Skolekommissionen 1929-1930
  • Udvalget for skolevæsenet 1929-1930
  • Biblioteksudvalget 1929-1930
  • Udvalget for byens skove 1929-1930

Litteratur og Kilder