Gustav Pedersen (1893-1975)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Forretningsfører og senere statsrevisor og formand for Folketinget for Socialdemokratiet, Gustav Pedersen.


Født i Aarhus d. 3.4.1893 og døde i København d. 22.11.1975.


Gustav Pedersen var uddannet bankmand, fra 1909 stod han i lære i Købmands- og Håndværkerbanken, her blev han ind til 1916. Her efter aftjente han sin værnepligt. I 1918 overtog han formandsposten for Handels- og Kontormedhjælperforening i Aarhus, senere i 1923 sad han som formand for Københavnserafdelingen. I 1938 blev han så Landsformand.


Politik

Allerede i en alder af 14-år viste Gustav Pedersen at han ville være med til at ændre forholdendened for arbejderklassen. Under og efter sin læretid var han aktiv medlem af Socialistisk Ungdom. Dette parti satte han alt sin energi ind på, samt at han delt perties meninger og retningslinjer til fulde.

Gustav Pedersen sad i en periode fra d. 1.4.1921 - d. 11.1.1923 i Århus Byråd. For partiet Socialdemokratiet. Han blev i 1924 valgt ind i Folketinget af Randers amtskreds, valget to år senere blev han ikke genvalg, men blev dog i 1934 valgt ind igen af selv samme valkreds, her sad han så ind til 1964. Gustav sad i perioden fra 1950 og til 1964 som formand for Folketinget, i samme periode sad han som medlem for Nordisk Råd.


Privatliv

Gustav Pedersen var søn af maler Jens Jacob Pedersen og hustru Emilie Carlson (født i Karlskrona, Sverige).

Gustav Pedersen blev d. 17.6.1924 gift med Gerda Frederiksen, hun var født d. 12.7.1898 og var datter af bryggeriarbejder F. Frederiksen og hustru Hensigne Peteresen.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 183