Industri-Trykkeriet Århus A/S

Fra AarhusWiki

Industri-Trykkeriet Århus A/S (el. Industri-Trykkeriet. Århus A/S) var en aarhusiansk virksomhed hvis formål var at drive handel med tryksager og andet arbejde indenfor den grafiske branche. Industritrykkeriet blev grundlagt på 3. sal i Mejlgade nr. 39 i 1931 af Aage Vilhelm Mikkelsen, og ophørte med at eksistere i 2002, da Zeuner Grafisk A/S opkøbte virksomheden. Fra 23 juni 1976 til 26. april 1990 var virksomhedens officielle navn "Industri-Trykkeriet, Lystrup ApS".

Tidslinje

1936: Brand i Mejlgade

Ved 10:30-tiden den 7. februar 1936 opstod der brand i bagbygningen til Mejlgade 39. På et malerværksted i Kruuses Møbelsnedkeri på 2. sal opstod ilden i en affaldskasse. Branden udviklede sig hurtigt inden for det første kvarter, og endte med at blive en af de største set i Aarhus i nogle år. Branden udviklede så kraftig røg, at røgskyerne over Aarhus kunne ses helt fra Ebeltoft.
Branden forårsagede anseelig skade til ejendommene nr. 35, 37 og 39. Branden fik udover Industritrykkeriet også fat i fire møbelfabrikker og et lager. Industritrykkeriet var dækket af forsikringsselskabet "Danmark" for en sum af 25.000, men opgav skaderne til at have en værdi af 35.000 kr.

Branden medførte, at virksomheden skulle finde sig et nyt sted at være. Nye lokaler blev taget i brug i Rosensgade nr. 22.

1952: Flytning til Vestergade

I 1952 flyttede Industritrykkeriet til en gammel bindingsværksbygning i Vestergade 3.
Vilhelm Mikkelsens søn Svend Arvid Mikkelsen, der var udlært grafisk trykker, blev i 1954 ansat og senere medindehaver.

1964: Nyopførte bygninger i Lystrup

I 1964 blev trykkeriets lejemål, af ejendommens ejer Knud Petersen sagt op, og trykkerivirksomheden måtte se sig om efter nye lokaler. Aage Vilhelm Mikkelsen havde på dette tidspunkt besluttet sig for at trække sig tilbage, og overlade styringen til Sv. Arvid Mikkelsen.

Det viste sig, at være sværere end som så at finde egnede lokaler i Aarhus midtby. En henvendelse fra skoleinspektør K. Ladefoged og bankbestyrer Gunnar Overvad førte til et tilbud om at flytte til Lystrup nord for Aarhus. Byggeriet af Industri-Trykkeriets nye bygning i Lystrups industrikvarter på Marøgelhøj påbegyndte den 8. november 1964. Mellem jul og nytår 1964 kunne trykmaskiner, håndsætteri og kontorpersonale flytte ind i de nye omgivelser.

1972-1987: Telefonbøger og trykkeriteknikker

Industritrykkeriet udgav fra 1972 den lille "Lokal-Telefonbogen". Det udmøntede sig senere til et samarbejde med Lystrup Handels-, Håndværker- og Erhvervsforening som også fra 1976-1977 tog del i udgivelsesarbejdet. Efter den lokale handelsforening blev opløst stod Industritrykkeriet, som beskæftigede ca. 10 medarbejdere, atter alene med udgivelserne, og i 1981 udsendte man lokaltelefonbogen i et oplag på 6000 bøger der dækkede områderne Lystrup, Elsted, Elev, Egå, Skæring samt dele af Hjortshøj.

Virksomheden blev ændret fra et aktieselskab til et anpartsselskab i juni 1976. Bestyrelsen bestod derefter af Sv. Arvid Mikkelsen, Inger Mikkelsen og bogholder A. Bugge Hansen.

I 1982 blev trykkeriet moderniseret og udvidet fra 365 m2 til 740 m2. I de større omgivelser annoncerede Industri-Trykkeriet i februar 1987 at man havde taget en ny kommunikationsteknologi til sig. Fra nu af kunne virksomheden fremstille fotosats ud fra kundernes egne disketter eller via modem, databox og datex.

1988-2002: Det digitale årti

I 1988 blev Jørgen Bugge Mikkelsen, Inger og Arvid Mikkelsens yngste søn, medejer af firmaet. Han prægede trykkeriets udvikling i det digitale årti. Hans kone Hanne overtog redaktionen af Lokal-Telefonbogen". I 1994, da Arvid Mikkelsen var blevet 65 år overtog Jørgen Bugge Mikkelsen forretningen.

Grundet printerens og farvekopimaskinernes indtog viste 90'erne sig at bringe dårlige tider for trykkeribranchen. Det førte til, at mange trykkerier måtte opgive deres foretagender. Zeuner Grafisk A/S oplyser, at de i 2002 opkøbte Industri-Trykkeriet. Erhvervsstyrelsen noterer, at selskabet i 2004 blev opløst efter at have været under konkursbehandling siden februar 2002.

Kilder og Litteratur

  • Aarhus Stiftstidende. Fire Møbelfabriker i Mejlgade brændt. 07-02-1936.
  • Aarhus Stiftstidende. Store Driftstab ved Branden i Mejlgade. 08-02-1936.
  • Aarhus Stiftstidende. Fra A/S til ApS. 28-06-1976.
  • Aarhus Stiftstidende. Lettere at hitte nummeret. 07-12-1977.
  • Aarhus Stiftstidende. Ny Bog. 22-03-1981.
  • Aarhus Stiftstidende. Den lokale telefonbog er kommet. 24-11-1981.
  • Aarhus Stiftstidende. Ny teknik i trykkeri. 08-02-1987.
  • Erhvervsstyrelsens CVR Database (https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32679013)
  • GP-Tryk & Zeuner Grafisk (http://www.gp-tryk.dk/gp-tryk-zeuner-grafisk/)