Ildervej 24

Fra AarhusWiki
Ildervej 24
2023 82 24 2 0013 00000589 ildervej 24 sdfi skraafotos .jpg
Ildervej 24 set fra luften. 2023. Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Indlæser kort...
"Læge Winges Landsted" på Ildervej 24

Detaljeret information
Adresse
Adresse Ildervej 24 Sogn Skåde Sogn Matrikel nr. 1m
Bygning
Type Landsted (oprindeligt sommerbolig) Arkitektonisk stil Nationalromantik Opført 1899-1900 Arkitekt Sophus Frederik Kühnel (1851-1930) Bygherre Læge Anders Hvass Winge Anlægssum ca. 20.000 kr (for bygning)
Bevaringsværdi
SAVE værdi: 3[1]
(skala fra 1-9)
Den store sommerbolig set fra luften. 1958. Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Ildervej 24 er en adresse på Ildervej i Skåde Bakker. På adressen opførtes i 1899 et landsted til sommerbolig for Hr. Læge Anders Hvass Winge. Sommerboligen opførtes på et højdedrag tæt udenfor Marselisborgskovene og med fri udsigt til disse, til Aarhusbugten og med landskabet Mols som baggrund.

I foråret 1898 købte læge Winge et ca. 3 tdr. land stort grundareal på Skåde Mark med hensigt at opføre en sommerbolig. Bygningen skulle have et landligt præg hvor der blev taget hensyn til de smukke omgivelser, således at der fra alle værelser var fri udsigt og at der fra forskellige rum i sommerboligen var adgang til rummelige verandaer og altaner.

Ved opførelsen lagdes et betydeligt forarbejde med vejanlæg, og der opførtes endvidere sammen med ejeren af nabogrunden et mindre vandværk som også kunne forsyne flere omkringliggende huse med vand.

Det store haveanlæg med beplantning blev udført efter tegninger af landskabs- og anlægsgartner Lorents C. Diedrichsen, der også var fra Aarhus.

Kælder og stueetage i boligen er grundmuret, mens øverste etage er af bindingsværk. I kælderen blev der indrettet køkkenlokaler, vaske- og rullestue, elevator m.m. På stueetagen var der opholdsværelser, spisestue med tilstødende anretterrum, pigeværelse m.m, mens der på øverste etage var soveværelser og gæsteværelser.

Soklen på huset er i hele sin højde opført af røde mursten og fuget, mens der over soklen og imellem bjælkehovederne er muret en frise i mønstermuring med hvidtet bund, ligesom der anvendtes enkelte røde mursten ved vinduer og døre. Ellers blev alle murflader hvidtede.

Bindingsværket og det øvrige træarbejde, hvorpå der blev anvendt en del billedskærerarbejde, var malet med røde og grønne farver. På værelserne er bjælkerne synlige, og i spisestuen anvendtes der træpaneler som var så høje, at døren lå indbygget i panelet og udgjorde en del af dette.

Tagfladerne på den store sommerbolig er tækkede med strå.

Murerarbejdet udførtes af murermester Chr. Jensen og tømrer- og snedkerarbejdet blev udført af Arnolf Thomsen.

Ildervej 24 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ildervej 24

Litteratur og kilder

  • Meddelelser fra Akademisk Architektforening Bind II. 1899-1900. Kjøbenhavn. 1. juni 1900. 2. aargang. no 17.

Henvisninger