Huslejenævnene

Fra AarhusWiki

To huslejenævn for henholdsvis det nordlige og sydlige Aarhus oprettedes af Aarhus Byråd i medfør af ! 26 i lovbekendtgørelse nr. 362 af 21. juli 1972 om midlertidig regulering af boligforholdene.

Nævnenes virke afgrænses således fysisk med Aarhus Å som skillelinie indtil Brabrand Sø, og områderne derefter deles efter linien Brabrand Sø/Ørvadsvej og videre ad Silkeborgvej til kommunegrænsen.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974