Havnegade 22

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Havnehotellet)
Indlæser kort...
Havnegade 22.
Foto: Hammerschmidt Foto, 1951.

Havnegade 22 er en adresse på Havnegade ved den gamle havnefront i det centrale Aarhus. På adressen ligger et nygotisk præget hus i tre etager. Huset er opført i 1862-63 for skibskaptajn Hans Jørgen Jensen. Bygningen har været igennem tiderne været kendt under de to navne "Havnehotellet" og "Kvindehuset".

Om Havnegade 22

Bygningen fik ved opførelsen tilnavnet Havnehotellet. Det vedblev bygningen med at hedde efter at købmand Rudolph Wulff overtog bygningen i 1866. Wulff solgte i 1873 Havnehotellet videre til overportør E. Møller for 17,500 Rigsdalere. I 1886 kunne man i Aarhus Stiftstidende læse, at der var forlydender om at Møller havde videresolgt ejendommen til Grosserer Frederik Ollendorff.

Den faglige beskrivelse af bygningen

Beskrivelse fra registranten for indre by, 1984

Det grundmurede hus er tre etager højt over en høj pudset kældersokkel. Den ligeledes pudsede facade er tredelt ved to siderisalitter kronet af kamtakkede gavle, hvis konturer er markeret af vulstlister med små hængetappe. Vinduerne er her dobbelte sammenkoblede tofagsvinduer af flagtype. Det tre vinduesfag brede midterparti er i stueetagen refendfuget. Herover ses en fint profileret gennemgående bæltegesims som i midterpartiet danner basis for brede rammelisener, som øverst er afsluttet med stavværk. Herimellem er under gesimsen indsat et rankeornament i stuk.

De oprindelige spidsbuede vinduer i stuen er udskiftet med vinduer som i de to øvre etager, og i midterpartiet har vinduerne tre fag med overrammer. Kun portåbningen ved sydgavlen har bevaret sin spidse bue udfyldt med stavværkssprosser i overlyset. Portfløjenes sengotiske karakter har måttet vige for en dobbeltport med store fyldninger. I de to kamtakkede gavle er indsat aftrappede vinduer. Huset er tækket med sorte teglsten.

Tilsvarende huse blev opført i Hamborg efter storbranden i 1842. Vinduerne i stueetagen blev forandret i 1951-52 for Det Danske Gødningskompagni.

Havnehotellet på Havnegade 22 ses tydeligt med sine kamtakkede gavle. Bygningen var én af de første på den nyanlagte Havnegade.
Foto: Andreas Fritz, 1864.

SAVE-registrering

I 2012 blev ejendommen SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 2.

Se også

Havnegade 22 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Havnegade%2022

Litteratur og kilder

  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.
  • Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=1174784
  • Aarhus Stiftstidende. 11-01-1873.
  • Aarhus Stiftstidende. 05-08-1886.