Hans Schiøtt (1938-)

Fra AarhusWiki
Hans Schiøtt

Lektor i atomfysik, cand.scient., politiker og rådmand Hans Schiøtt medlem af Aarhus Byråd 1987-2005 for Venstre.

Født 14. november 1938.

Karriere

Hans Schiøtt er og var på mange måder en utraditionel politiker. Han var kommet lidt tilfældigt ind i politik med udgangspunkt i forældrevalg til skolenævn og herefter repræsentant i skolekommissionen. Med en baggrund som lektor i atomfysik, cand.scient. i teoretisk fysik på Aarhus Universitet, stillede han i 1985 op til byrådsvalg på partiet Venstres liste og fik første gang sæde i byrådet 4. november 1987, da han afløste Frits Gundahl Sørensen. Han blev medlem af Socialudvalget og Kulturudvalget – sidstnævnte interesserede ham især fordi skolerne lå herunder.

Efter valget i efteråret 1989 tiltrådte han 1. januar 1990 som rådmand for Magistratens 5. Afdeling med hovedansvaret for de kommunale driftsvirksomheder. For første gang fik magistratsafdelingen en politisk chef med en betydelig teoretisk viden inden for området. Politisk huskes han for, at han undertiden tabte idémæssigt rigtige sager, fordi han fremførte dem, før de var "politisk modne og færdigudviklet". Et eksempel herpå var forslaget om at fusionere Århus kommunale værker og Elselskabet Arke. Forslaget faldt, men blev i modificeret form gennemført i 2000 med dannelsen af NRGi. Hans Schiøtt blev så i øvrigt formand for bestyrelsen i NRGi frem til 2005.

Det var Hans Schiøtt, der indførte begrebet "natbusser i Aarhus", og det var ham, der var rådmand, da skraldekonflikten startede. Den konflikt, som siden skabte politisk uro og endte med også at bringe borgmester Thorkild Simonsen i vanskeligheder.

I 1994 flyttede han til 2. Afdeling med teknik og miljø, hvor han fortsatte til 31. december 2001. Her var hovedopgaven at gennemføre åbningen af Åen og renovere torve og pladser i midtbyen. Busgadegennembruddet var hans mærkesag. Han fik gennemført den skelsættende byplanidekonkurrence om de bynære havnearealer, og fik udvidet interesseområdet til at dække strækningen fra Risskov i nord til Tangkrogen i syd. Beslutningen var perspektivrig og var således med til at give plads og rum for byens mange arkitektfirmaer. Det var også Hans Schiøtt, der efter succes’en med etablering af Årslev Engsø fik startet arbejdet med dannelse af Egå Engsø. Da han ønskede at træde tilbage, sikrede han sig at Louise Gade ville stille op som spidskandidat for Venstre. Louise Gade blev borgmester, og Hans Schiøtt var i sin sidste byrådsperiode hendes stærke og loyale støtte.     

Medlem af...

  • Socialudvalget 1987-89
  • Kulturudvalget 1987-89
  • Havneudvalget 1990-93 og 2002-2005
  • Udvalget for Sundhed og Omsorg 2002-2005
  • Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder (formand) 2002-2005

Forfatter: Henrik Fode, Århus byhistoriske Fond, 2010.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.