Hans Andersen Ebbesen

Fra AarhusWiki
Hans Andersen Ebbesen

Fotograf Hans Andersen Ebbesen, 1848-1923.

Arbejdede i Aarhus fra Søndergade 47, som han havde købt i 1900. Herfra drev han sin virksomhed som fotograf, men også Aarhus Brevkort Forlag, som udgav en lang række postkort. Udover postkort solgte Ebbesen også fotografiske artikler. Med tiden tog brevkortforlaget over, og hans titel ændredes fra fotograf til brevkortforlægger.

Efter hans død blev hans billedsamling overdraget til Aarhus Kommune og blev senere end del af Lokalhistorisk Samling. I dag findes hans billeder som en del af Den Gamle Bys billedsamling.

Privatliv

Ebbesen blev i 1880’erne gift med Sophie Dorothea Amalie Jensine Hansen. Parret fik to børn. Datteren Ebba i 1888 og sønnen Emil i 1891. Emil Andersen Ebbesen (1891-1931) gik i sin fars fodspor og blev også fotograf.

Familien boede i huset på Søndergade, hvor Ebbesen drev sin virksomhed i stueetagen.

Ved hans død blev følgende annonce indrykket i Århus Stiftstidende:

”Andersen Ebbesen, Søndergade, død efter længere Tids Sygdom, 74 Aar. Afgang fra Akademiet som Maler. Kom for over 40 Aar siden til Aarhus som Fotograf, boede først i Gottfred Bechs Ejendom paa Søndergade senere i sin nuværende Ejendom - dyrkede især Landskabsfotografering .. Prospektkort-Forlag .. Pressefotograf. Gennem mange Aar leverede han Aarhuus Stiftstidende Illustr. til Døgnets Begivenheder. Den stille kunstinteresserede Mand var baade afholdt og agtet i vide Kredse. Hans Søn Emil Ebbesen fører Forretningen videre.”

Se også

Fotografer i Aarhus

Henvisninger

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153744 longitude=10.206098> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.206098, 56.153744] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>