Lokalhistorisk Samling

Fra AarhusWiki
Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket. Foto 1978

Lokalhistorisk Samling i Aarhus var en afdeling under Århus Kommunes hovedbibliotek. Den blev oprettet omkring 1948. Den nøjagtige dato kan ikke fastslås, men den optrådte første gang i bibliotekets årsberetning fra 1948/1949.

Det var stadsbibliotekar Aage Jakobsen Bredsted (1896-1981) der lod litteraturen om Aarhus by og amt udskille fra det almindelige system, omkatalogisere og opstille i en særlig gruppe.

Fra 1950 blev samlingen henlagt som en underafdeling af Hovedbiblioteks læsesal.

Det blev læsesalens leder Kjeld Elkjær der stod for den videre udbygning med indsamling af stoffet, registrering, indretning og formidling samt arrangement af udstillinger. Da Elkjær trådte tilbage i 1986, fik samlingen status som en selvstændig afdeling af Hovedbiblioteket under ledelse af afdelingsbibliotekar Leif Dehnits.

Den kom til at disponere over et areal på 150 kvadratmeter samt nærliggende magasiner. I afdelingen var ophængt gamle byprospekter og ældre malerier med Århusmotiver.

Fra tryksager til billeder

Udover ca. 11.000 bogbind, opbyggede afdelingen en stor samling af tryksager, udklip og bykort. Den havde også kopier af folketællingslister, kirkebøger, borgerskabsprotokoller og brandtaksationer fra Aarhus.

Endvidere rummede samlingen jubilæums- og festskrifter fra firmaer og foreninger. Samlingen af Århus Vejviser siden 1876 var komplet. Det var samlingen af Aarhuus Stiftstidende siden 1835 og Demokraten siden 1884 også.

Ikke mindst har Lokalhistorisk Samling store arkiv med fotografier haft publikums interesse. 60.000 topografiske billeder og 11.000 portrætter var der i samlingen. Dele af billedsamlingen kan i dag ses på aarhusbilleder.dk.

Lokalhistorisk Samlings materialer overgik i 2011 til Den Gamle By og Aarhus Stadsarkiv.


Se også


Eksterne henvisninger

Kilder