Århus leksikon

Fra AarhusWiki

Århus Leksikon blev grundlagt af Aarhus Kommunes Biblioteker og Lokalhistorisk Samling i 1997. Den oprindelige tanke var at lade opslagsordene blive til som følge af de forespørgsler, Lokalhistorisk Samling fik. Medarbejdere fra byens øvrige kulturhistoriske institutioner og lokalarkiver skrev også artikler til leksikonet sammen med en kreds af aktive byhistorikere.

I 2012 flyttede Lokalhistorisk Samling indholdet fra leksikonet over til wikiformatet. En del af omkostningerne blev betalt af Foreningen af Lokalarkiver i Aarhus Kommune.

Aarhus Stadsarkiv overtog vedligeholdelsen af AarhusWiki kort før lanceringen i september 2012, og er primus motor i driften og udviklingen af sitet. AarhusWiki bygger således videre på indholdet fra Århus Leksikon.

Formålet med Århus Leksikon blev beskrevet sådan i 2000:

"Århus digitale leksikon er under udarbejdelse og indeholder hovedsagelig forklaringer på byens vejnavne.
Århus Leksikon kommer til at indeholde oplysninger om natur- og kulturlandskabets mange emner i Århus Kommune både før og nu. Der vil være korte leksikale artikler, der giver her og nu svar, men desuden vil der være længere uddybende artikler, der giver indsigt i lokalsamfund og lokalnatur. Opslagsordene bliver hovedsagelig til, som følge af de forespørgsler, der kommer til Lokalhistorisk Samling. Desuden bliver emnerne eller opslagsordene til som følge af de spørgsmål, der måtte blive fremsendt til redaktøren. Disse vil blive søgt besvaret i løbet af en uge fra modtagelses tidspunktet. Ved udarbejdelsen deltager der medarbejdere fra Erhvervsarkivet, Århus Bymuseum, Købstadmuseet "Den gamle By", Kvindemuseet i Danmark, samt Lokalarkiverne i Århus Kommune."[1]

Kilde

Noter

<references>