Hallssti og Ewaldsbroen

Fra AarhusWiki

Hallssti er på strækningen mellem Bruunsbro og Frederiks Allé resterne af Hallsvej, som blev reduceret i bredden, da man gik i gang med at udvide Banegraven i begyndelsen af 1920erne.

Denne strækning samt strækningen mellem Frederiks Allé og Ewaldsgade havde kommunen ved ekspropriationerne til banegravens udvidelse aftalt med Statsbanerne, at de skulle anlægge Hallssti langs med kanten til den nye banegrav.

Hallssti vest for Ewaldsgade

Derimod var der jf. den første og efterfølgende byplaner på strækningen mellem Ewaldsgade og Holbergsgade afsat plads til en forlængelse af Læssøesgade, så den sammen med Ewaldsgade fik forbindelse med den siden 1896 planlagte Ewaldsbroen over Banegraven til Mølleengens boligområder.

I begyndelsen af 1920'erne opgav Byrådet projektet med en bro over Banegraven, men først i 1928 blev forlængelsen af Læssøesgade i 14 meter bredde opgivet og erstattet af Hallssti i 6 meter bredde med forbindelse til den øvrige del af Hallssti.

Artikler