Haderslevgade

Fra AarhusWiki

Haderslevgade

Haderslevgade er navngivet i 1938 efter Haderslev og anlagt i 1944.

Gaderummet er afgrænset af to 5 1/2 etages kareer, der er opført umiddelbart efter 2. verdenskrig. Arkitektonisk er bebyggelsen funktionalistisk præget og fremtræder i røde teglsten. Endvidere er der en stitunnel (ved udmundingen til Læssøesgades Skole), der forbinder Haderslevgade med Læssøesgade over Søndre Ringgade.

Kilder

Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1981