Gustav Marius Pedersen (1893-1975)

Fra AarhusWiki
Gustav Marius Pedersen

Forretningsfører, senere statsrevisor og formand for Folketinget Gustav Marius Pedersen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 11. januar 1923 for Socialdemokratiet.

Født 3. april 1893 i Aarhus. Forældre: maler Jens Jacob Pedersen og hustru Emilie Carlsson. Gift 17. juni 1924 med Gerda Frederiksen, født 12. juli 1898, datter af bryggeriarbejder F. Frederiksen og hustru Hansigne Petersen.

Pedersens politiske interesser

Efter i 1907, 14 år gammel, at have hørt Peter Sabroe tale ved et møde blev Pedersen klar over, at han "måtte og ville" være med i fremtidens politiske arbejde inden for arbejderbevægelsen. I 1909 kom han i lære i Købmands- og Håndværkerbanken, hvor han var ansat til 1916, samtidig med at han med iver deltog i den socialdemokratiske ungdomsbevægelse. Efter soldatertiden 1916-18 blev han i 1918 formand for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Aarhus, Herfra kom han i 1923 til København som formand for Københavnsafdelingen, og i tiden fra 1938 til 1949 var han forbundsformand for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund.

Pedersen i Folketinget

Pedersen blev medlem af Folketinget, valgt i Randers amtskreds i 1924. Ved valget i 1926 blev han ikke genvalgt, og han var ude af Folketinget, indtil han i årene 1934-64 igen repræsenterede Randers amtskreds. Fra 1950 til 1964 var Pedersen formand for Folketinget, 1947-50 formand for den socialdemokratiske rigsdagsgruppe og statsrevisor fra 1949 til 1964. Videre var han medlem af Nordisk Råd 1952-64, i repræsentantskabet for Nationalbanken til 1964 og for Arbejdernes Landsbank 1926-64. I tiden 1946-64 var han i forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund.

Byrådet

Pedersen var medlem af byrådet fra 1. april 1921 til 11. januar 1923, da han trådte ud og flyttede til København. Især arbejdet i fattigudvalget, som han blev formand for, viste han stor interesse.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale