Gunnestrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tranbjerg Sogn.

Historie

1544 Gudestrup, 1580 Gunestrup.

Gunnestrup havde trinbræt på Odderbanen, oprettet 19. juni 1884, men det blev nedlagt 15. september 2008.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Gunnestrup 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en plan flade, med terrænet hævende sig brat umiddelbart øst for bebyggelsen.

Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende og er faktisk kun tilstede i forbindelse med bebyggelse, det vil sige at områderne imellem komplekserne består af åbne marker.

Bygninger og erhverv:

3 gårde, 1 gartneri og 5 beboelseshuse med udhuse.

Vejnet:

Bivejene er karakteriseret ved ret ringe trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 41
Antal bygninger 31
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 5
Særkende for landsbyen Landsbyen har meget fine omgivelser imod øst med smukke højdedrag. Udsigten mod vest er præget af et nyt stort parcelhuskvarter og en ringe trafikeret jernbane passerer umiddelbart vest for afgrænsningen. Gunnestrups størrelse og spredte form betyder, at landsbyens karakter let bliver påvirket af næsten alle former for udvikling.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/

http://www.tranbjerglokalhistorie.dk/