Gellerup Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Gellerup Kirke er en kirke i Gellerup ved Brabrand.

I 1970 begyndte menighedsrådet i Brabrand at påtænke en udskilning af sognet og opførelsen af en ny kirke i tæt sammenhæng med opførelsen af den storstilede Gelleruppark. Man tilknyttede arkitekten Knud Blach Petersen (1919-2008), hvis arkitektoniske overvejelser var de dominerende i den nye Gelleruppark, og den 24. april 1975 kunne man afholde grundstensnedlæggelse. Allerede den 6. juni 1976 var den nye kirke klar til indvielse.

I mellemtiden havde menigheden benyttet sig af en midlertidig kirke i Gellerupcenteret. Kirkens arkitektoniske sammenhæng med Gellerupplanen afspejledes tydeligt i dens anonyme, kvadratiske form. Kirken blev placeret ud til et torv med et spejlbassin i midten kranset af to lange bygninger, som udgør planens kulturcenter. Forbindelsen til den omkringliggende boligbebyggelse blev sikret via et net af gangstier. Kirken rejser sig ud til torvet som en kube i røde sten og skrabfuger; hver side omgivet af fire betonstøtter bærende det gennembrudte tag, hvori vinduerne er anbragt. Bagved rejser sig det karakteristiske klokketårn. Via vinduerne strømmer lyset i rigelige mængder ind, fortsætter lodret ned gennem spærene langs med de røde vægge til oplysning af kirkerummet, der som udgangspunkt var fattigt på egentlig udsmykning. Det enkle alter anbragtes midtfor, og til højre for dette etableredes et tilsvarende enkelt trækors, der fremstod som et modstykke til det ellers imponeredne orgel. Fra våbenhuset træder man ind i kirkerummet under en vældig balkon, der tjener til at forøge siddepladserne i kirken betragteligt.

I tilknytning til selve kirken byggede man tillige en lav bygning holdt i samme form indeholdende to konfirmandstuer. I 1986 fandt en udvidelse sted på 500 kvadratmeter indeholdende undervisningslokaler og menighedsrum. Arkitekt Stig Bredstrup fra tegnestuen Bredstrup, Højrup og Ladegaard stod bag. I 2003 kunne kirken føje ny udsmykning til kirkerummet. Kunstneren Arne Haugen Sørensen stod bag en ny og markant alterudsmykning udført i keramik med en højde på 2,5 meter og en vægt på ca. 2 ton. Korsfæstelsen, Uddrivelsen af Paradis og Opstandelsen er motiverne i udsmykningen, der kostede menigheden 700.000 kr.

Kirken har oplevet de spændinger, der i en årrække har præget lokalområdet. Hærværk og indbrud har således i en periode udgjort et tilbagevendende irritationsmoment. Man har dog til stadighed arbejdet på at skabe forståelse og dialog med det omgivende samfund. Bevidstheden om at være en mindretalskirke i et lokalområde præget af beboere med en muslimsk baggrund har tillige betydet stor opbakning fra den ellers lille menighed, hvorfor menighedslivet og missionen er præget af ganske stor aktivitet.

Se også

Astrup Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Gellerup Kirke

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Gellerupkirke 25 års jubilæumsskrift. Bestil materiale
  • Erik Clemmesen, Kirken fulgte med udflytningen, i: Meddelelser fra Århus Stift 1977 årg. 15. Bestil materiale
  • Århus Stiftstidende 11.4.2003.
  • Århus Stiftstidende 3.6.2001.
  • Århus Stiftstidende 24.8.1986.
  • Århus Stiftstidende 15.1.1972.