Friederich Bernhard Greffel (1826-1876)

Fra AarhusWiki

Friederich Bernhard Greffel var en militærmusiker, dirigent, musikdirektør, der i 10 år havde sit virke i Aarhus.

Født 8. marts 1826 i Uelzen, Tyskland, død 23. august 1876 i Aarhus.

Gift d. 14. september 1856 med den ligeledes tyskfødte Emilie Magdalene Greffel f. Eickenhoff i Hauptkirche St. Trinitatis i Altona, Tyskland. Sammen fik de flere børn, herunder Louis Greffel, der var en kendt person i Aarhus omkring år 1900.

Friederich Bernhard Greffel deltog i krigen i 1864 under militærets musikkorps. Da hustruen samtidigt opholdt sig i København, tyder det på, at Greffel deltog i krigen på dansk side.

Omkring 1866 kom parret til Aarhus, da Greffel blev tilknyttet 3. Dragonregiment. Familien tog først bolig i Vestergade 35 og senere i Frederiksgade 34.

Greffels tid i Aarhus var mest præget af afholdelse af koncerter på byens forlystelsesetablissementer såsom pavillonerne i Vennelystparken og Riis Skov. Netop ved Vennelyst stod Greffel i mange år i spidsen som dirigent for orkestret.

Han kunne også føje musikdirektør til CV’et. I 1869 optrådte Greffel med sine egne kompositioner ”Feodorowna-Polka” og ”Ouverture i d.dur”pavillonen i Riis Skov, og i 1873 kunne Greffel-familien læse Århus Stiftstidendes lovprisende ord:

I den nye Pavillon i "Vennelyst" Concert til Benefice for den dygtige Orchesterdirigent Hr. Greffel, under hvis fleraarige Ledelse det her musicerende Orchester virkelig har naaet et særdeles respectabelt Standpunkt, som paaskjønnelse saavel heraf som af Hr. Greffel's Fortjeneste af Musikken her i Byen i Alm. anbefale vi et talrigt Besøg.

De to ældste døtre, Dorette og Mena, prøvede selv scenelivet som skuespillerinder, den ene endda med faderen på scenen. Mere succes fik dog sønnen Louis Greffel, der blev en kendt musiker og kulturpersonlighed i Aarhus.

I 1876 døde Friederich Bernhard Greffel af et slagtilfælde. Der blev afholdt velgørenhedskoncert i Håndværkerforeningens festsal til ære og indsamling af støtte for enken og børnene.