Emilie Magdalene Greffel (1829-1923)

Fra AarhusWiki

Emilie Magdalene Greffel f. Eickenhoff var husmoder i Aarhus.

Født 16. december 1829 i Hannover, Tyskland, død 19. juni 1923 i Aarhus.

Datter af arbejdsmand Franz Bernhard Heinrich Eickenhoff og hustru Anna Dorthea Eickenhoff f. Wilkens.

Gift 14. september 1856 med den ligeledes tyskfødte Friederich Bernhard Greffel (1826-1876) i Hauptkirche St. Trinitatis i Altona, Tyskland.

Mens manden var i krig i 1864, opholdt Emilie Magdalene sig i København. Med tre børn og en fjerde på vej var det en hård tid for Emilie Magdalene Greffel.

Omkring 1866 kom parret til Aarhus, da Friederich Bernhard Greffel blev tilknyttet 3. Dragonregiment. Da han døde i 1876, afholdt direktør Westbrook en koncert og forestilling i Håndværkerforeningens festsal til fordel for enkefrue Greffel og børn. Koncerten indbragte 622 kr.

Herefter måtte Emilie Magdalene Greffel finde sin egen måde at forsørge sig selv og børnene. Hun blev indehaver af vasken for netop 3. Dragonregiment, hvor hun havde sine to ældste døtre som hjælp i vaskeriet. En stilling, hun beholdte i over 25 år. Et par år efter ægtemandens død flyttede hun med børnene fra Frederiksgade 34 til Den Mallingske GårdDynkarken 39.

Efterhånden som alderdommen satte ind, blev det dog sværere for Emilie Magdalene Greffel at forsørge sig selv. I Aarhus Byråds forhandlingsprotokoller, som i dag ligger online på aarhusarkivet.dk, fremgår det, at byrådet i 1911 behandlede en ansøgning fra enkefruen om alderdomsunderstøttelse. Ansøgningen blev afvist, da Emilie Magdalene Greffel ikke havde dansk indfødselsret – noget hun havde ansøgt byrådet om at få allerede i 1907.

I forbindelse med Emilie Magdalene Greffels 80 års fødselsdag skrev Aarhuus Stiftstidende:

"altid har været en flittig og stræbsom Kone, og kun har oppebaaret en lille Pension, maatet arbejde ihærdigt, og det gør hun stadig med frisk Humør."

Hun var en respekteret borger i Aarhus, og ved sin død i 1923 var hun som 93-årig en af byens ældste borgere.

Hun fik syv børn - heriblandt skuespillerinde fru Bertha Olsen og oversergent Louis Freiderich Heinrich Greffel (1856-1935), der var godt kendt i Aarhus, blandt andet som dirigent for Bondefangerorkesteret.