Frederik Christian Mailand-Hansen (1850-1933)

Fra AarhusWiki
Frederik Christian Mailand-Hansen

Glarmester og forgylder Frederik Christian Mailand-Hansen, medlem af Aarhus Byråd 5. januar 1894 - 31. december 1899, for partiet Højre.

Født 27. august 1850 i Broager sogn, Sønderborg amt, død 1. juni 1933 i Aarhus. Forældre: Gæstgiver Peter Mailand-Hansen og hustru Frederikke Lorentzen. Gift 28. december 1880 i Aarhus med Ditlevine Jensine Margrethe Zebis, født 18. april 1855 i Aarhus, død 11. januar 1931 i Aarhus, datter af bagermester Carl Frederik Zebis og hustru Cathrine Johanne Margrethe Nicolaisen.

Mailand-Hansen vej til Aarhus

Mailand-Hansen var uddannet som glarmester og forgylder 1864-68 i Sønderborg. For at undgå preussisk militærtjeneste udvandrede han i 1868 til Danmark, hvor han aftjente sin værnepligt. Mailand-Hansen rejste en tid som svend i Tyskland; i 1875 etablerede han sig først i Køge, men allerede i 1876 overtog han glarmester V. Gamsts forretning i Ågade i Aarhus.

Karrieren i Aarhus

I 1877 løste Mailand-Hansen borgerskab i Aarhus og i 1880 flyttede han til Søndergade 7, hvor han oprettede et forgylderi med ramme- og listefabrikation. I 1914 flyttede han til Klostergade 16, hvor han havde forretning til 1924.

Foreningslivet

Mailand-Hansen glemte aldrig sin fødestavn, og han tog 1887 initiativet til oprettelse af Sønderjydsk Forening for Århus og Omegn, som han var formand for 1887-92 og 1919-25. I 1925 blev han denne forenings første æresmedlem. Mailand-Hansen havde et godt navn inden for håndværkerstanden. Han sad i bestyrelsen for Århus Glarmesterforening og Glarmestrenes landsorganisation i Danmark, som han var med til at oprette 1888 og var formand for til 1904. Han var medlem af Århus Grundejerforenings bestyrelse 1888-92, medlem af byrådet 1894-99 og af Århus Haandværkerforenings bestyrelse 1889-1909 (formand 1896-1909). Hans store indsats og interesse for håndværkerstanden - også i byrådet - medførte, at han udnævntes til æresmedlem af Århus Haandværkerforening, Glarmesterlauget i Danmark og Århus Glarmesterforening.

Som menneske var Mailand-Hansen venlig og omgængelig. Familien havde en ret stor vennekreds. Han havde en poetisk åre og har skrevet flere digte og lejlighedssange. Han døde i Filtenborgs Stiftelse.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Udvalget for fattigvæsenet 1894-99
  • Udvalget for alderdomsunderstøttelse 1894-99
  • Sundhedskommissionen 1894-96

Litteratur og Kilder