Fredenskirken

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Fredenskirken i Viby. Foto: Stadsarkitektens Kontor, 1990, Aarhus Stadsarkiv.

Fredenskirken er en kirke beliggende i området mellem Rosenvangs Allé og Jyllands Allé i Viby. Kirken blev opført i 1958-60 efter tegninger af arkitekterne F. Niclasen og Aksel Skov. Fredenskirken fungerer som sognekirke for Fredens Sogn, der blev udskilt af Viby Sogn i 1960.

Anlægget består af et kirkerum, som sammen med menighedslokaler og kapel lukker sig om en grønnegård. Derudover har kirken et fritstående åbent klokketårn med en karakteristisk "kobberhat".

Kirkens historie

Fredenskirkens navn var på indvielsestidspunktet tæt knyttet til den netop afsluttede Anden Verdenskrig. Navnet mindede om den nyvundne fred på det verdslige plan, men det fortalte samtidig om kirkens åndelige opgave: at bringe fred til det enkelte menneske uanset ydre omstændigheder. Endelig lå kirken ved kvarteret med navnet Fredensvang. Der var således tre gode grunde til at give kirken navnet, Fredenskirken.

Ved slutningen af krigen i 1945 var der allerede blevet nedsat en komité for opførelsen af en ny kirke i Viby Sogn. Sognerådet i Viby tilbød at stille en grund til rådighed øst for Rosenvangs Allé. Komitéen takkede for tilbuddet og afventede derefter en godkendelse fra kirkeministeriet om den endelige placering af en ny kirke. Det besluttedes at kalde kirken for Fredenskirken, og en indsamling til opførelse af kirken blev i juni 1945 igangsat med følgende motto:

"Ved Offersind og fælles Virken,
Vi bygger med på Fredenskirken."

Det var hensigten at bygge den nye kirke efter tidens forskrifter for design og byggeform, men stadig med et agtsomt hensyn til kirkens traditionelle indretning og udseende indvendigt. Selve kirkerummet blev oprindeligt anslået til at skulle indeholde 250 siddepladser, men en tilknyttet menighedssal skulle kunne give plads til yderligere 180 personer, som kunne tages i brug ved højtider. Dermed sted det samlede antal pladser sted betragteligt. Det endelige antal pladser endte dog med at blive opjusteret til ca. 300 siddepladser og en menighedssal med godt 200 ekstra pladser. Arkitekterne F. Niclasen og Aksel Skov blev udpeget til den store opgave at lade en ny kirke opføre i Rosenvangskvarteret. Det var ikke uerfarne arkitekter der var blevet udvalgt til opgaven, for Aksel Skov havde tidligere været benyttet til kirkebyggerier og Niclasen var ansat hos arkitekt Salling Mortensen.

Se også

Fredenskirken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Fredenskirken

Litteratur og kilder

  • Fredenskirkens hjemmeside, Alt det andet, Fredenskirkens historie, Kirkebygningens historie, https://www.fredenskirken.dk/fileadmin/group/957/Dokumenter/Om_Kirken/Kirkebygningens_historie.pdf
  • "Fredenskirken - 50 år", Tove Glud Rasmussen, artikel i Vibybogen 2010, Viby lokalhistoriske Forening.
  • Århus Stiftstidende. Fredens Kirke skal bygges ved Aarhus. 24-02-1945.
  • Århus Stiftstidende. Fredenskirken i Rosenvang. 11-05-1945.
  • Århus Stiftstidende. Fredenskirken i Viby bygges paa fem Aar.