Fiskerhusbroen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Luftfoto af Fiskehusbroen, der løber under de tre jernbanebroer. Foto: Stadsingeniørens Kontor, 1958-1968

Fiskerhusbroen er en cykel- og gangbro over Aarhus Å.

Fiskerhusbroen hører til en af Aarhus’ mere mærkværdige broer, idet den løber over Aarhus Å, men under trioen af jernbanebroer, kendt som De Tre Broer. Broens form gør, at den deler Brabrandstien op, så denne løber på begge åbredder af Aarhus Å. Cykel- og gangbroen er også kendt som Broen under De Tre, Fiskebækbroen, Trebroer, jernbroerne eller Trillingebroen.

Forvirringen omkring navnene skyldes formodentlig, at de forskellige broer ikke er bygget samtidigt. Den kunstfærdige gang-og cykelbro var det seneste skud på stammen og blev opført i 1954. I 1800-tallet lå Fiskerhuset i området og var et kendt udflugtsmål for aarhusianerne. Dette kom til at influere valget af navne.

En del af Brabrandstien

Anlæggelse af Brabrandstien ved De tre broer og Fiskerhusbroen. Foto: Stadsingeniørens Kontor, Stadsingeniørens Kontors fotosamling (1900-1998), 1954

Fiskerhusbroen var fra begyndelsen tænkt som en del af Brabrandstien.

På et byrådsmøde 11. oktober 1945 blev det formuleret: ”I Projektet er medtaget de nødvendige Broer ved Søren Frichs Vej, under Fiskerhusbroerne, ved Lundsbjerg og Døde Aa, desuden de nødvendige Aaforlægninger i Viby Mose.”

Fiskerhusbroerne, som der blev refereret til, var de tre jernbanebroer, som den nye Fiskerhusbro skulle komme til at løbe under. Som resten af Brabrandstien var Fiskerhusbroen tænkt udført som en del af det beskæftigelsesarbejde, der på nationalt plan skulle afhjælpe arbejdsløsheden i Danmark. Planen var derfor også fra begyndelsen, at den danske stat skulle finansiere en del af opførelsen. På trods af at broen allerede blev nævnt i 1945, skulle der gå en del år, før planerne med broen blev videreført. I 1953 blev brobyggeriet udbudt til licitation. Byggeriet begyndte endeligt i 1954. Den 28. juli 1955 kunne Århus Stiftstidende endelig rapportere, at Danmarks mærkeligste bro stod færdigbygget.

Broen med de mange navne

Siden broens opførelse i 1955 har folk benyttet vidt forskellige navne til broen. Så sent som i november 2006 tog Aarhus Stiftstidende sagen og bad læserne af avisen om at skrive ind og fortælle, hvad de mente, at broen hed. Dette var folk bestemt ikke enige om, og resultatet af dette blev en række notitser i avisen hen over måneden. Her kom så forskellige navne som Fiskebækbroen, Krusedullebroen, Broen Under De Tre, Trebroer og Fiskerhusbroen op at vende.

Renovering af Fiskerhusbroen

Broen blev totalrenoveret i sommeren 2008 og blev ved den lejlighed officielt kaldt Fiskerhusbroen.

Underlaget på cykelbroen var så nedbrudt efter godt 50 års slidtage, at en renovering af broen var nødvendig. Fiskerhusbroen blev derfor afspærret i perioden 1. april til 30. juni, og renoveringsprojektet kom til at koste omkring seks millioner kr. Renovationen indebar, at hele dækket samt rækværket blev fjernet og bygget på ny. Det var således kun søjlerne, der står i vandt, og de tværgående bjælker, som blev genbrugt.

Flere motionister var utilfredse med, at renoveringen skulle finde sted om sommeren, hvor broen var allermest benyttet. En artikel i Aarhus Stiftstidende den 31. marts 2008 indledtes da også med: "Netop som foråret er ved at melde sin ankomst, og løbesko, rulleskøjter og cykler er ved at blive fundet frem, går et større repara­tionsarbejde i gang ved de tre jernbanebroer på Brabrandstien. Det betyder, at den eneste bro, der fører fire grene af stien videre ud mod den ­populære sø, lukkes".

Aarhus Kommune forklarede, at det var nødvendigt at reparere om sommeren. Vandstanden i åen er nemlig for høj om vinteren, og betonarbejde kan ikke laves i frostvejr. Istandsættelsen ville blot tage endnu længere tid, hvis ikke den blev igangsat om sommeren.

Se også

Fiskerhusbroen på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Fiskerhusbroen

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Fiskerhusbroen er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder

 • Fode, Henrik, Århus Å: natur og mennesker. [1. oplag]. Århus: Århus Byhistoriske Fond, 2009
 • Aarhus Byråds Forhandlingsprotokoller: 11. okt. 1945.
 • Århus Stiftstidende:
  • 28. marts 1950
  • 20. jun. 1952
  • 7. aug. 1953
  • 28. aug. 1953
  • 30. maj 1954
  • 28 jul. 1955
  • 7. nov. 2006
  • 8. nov. 2006
  • 10 nov. 2006
  • 15. nov. 2006
  • 30. marts 2008