Erik Olesen (1860-1934)

Fra AarhusWiki
Erik Olesen

Skomagermester Erik Olesen (1860-1934) medlem af Aarhus Byråd 15. januar 1906 - 31. marts 1913, og 25. maj 1916 - 31. marts 1921 for Socialdemokratiet.

Født 30. maj 1860 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Holbæk amt, død 21. marts 1934 i Århus. - Forældre: smedemester Ole Jørgen Hansen og hustru Maren Christensdatter. - Gift 22. januar 1889 i Århus med Andrea Michaline Olsen, født 9. november 1862 i Århus, død 11. september 1918 i Århus, datter af styrmand Christian Harald Olsen og hustru Marie Søby.


Erik Olesen kom i 1875 i skomagerlære hos skomager Richter i Mejlgade i Århus. Han blev udlært i 1879 og var i 1883 medstifter af og den første formand for Skomagernes Fagforening i Århus. Olesen var en af pionererne i det faglige og politiske arbejde inden for arbejderbevægelsen, der netop i 1880'erne udviklede sig stærkt, og på grund af sin deltagelse her, havde han vanskeligt ved at få arbejde og etablerede sig derfor som selvstændig skomagermester i 1889. I 1888 blev han medlem af Demokratens kontrolkomité, for hvilken han var formand fra 1892 til sin død. Fra 1899 var han distriktskommissær i Wistofts brandforsikring, fra 1912 formand for kontrolkomiteen i Andelsanstalten Tryg, fra 1921 medlem af bestyrelsen i Arbejder Spare- og Lånekassen. I tiden 1922-24 var han formand for menighedsrådet i Skt. Pauls sogn og fra 1924 dets næstformand.  

Olesen var medlem af byrådet fra 15. januar 1906 til 31. marts 1913, og den 25. maj 1916 trådte han igen ind i byrådet som afløser for Harald Jensen. Han blev genvalgt i 1917 og var medlem i den følgende periode til 31. marts 1921. »Han optrådte sjældent som taler«, men skildres som en solid medarbejder i udvalgsarbejdet.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Bestyrelsen for de fattiges kasse i Skt. Pauls sogn 1903-06
 • Komiteen for børnebespisning i skolerne 1906-07
 • Udvalget for andragender 1906-09
 • Udvalget for fattigvæsenet 1906-13
 • Udvalget for byens udvidelse og bebyggelse 1906-13 og 1916-17
 • Udvalget for alderdomsunderstøttelse 1906-13 og 1916-21
 • Legatudvalget 1906-13 og 1916-21
 • Århus amts skoleråd 1911-30
 • Udvalget for understøttelse til børn af enker 1916-21
 • Forskønnelsesudvalget 1916-21
 • Udvalget for skolebørnsbespisningen 1917-19 og 1921-24  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale