Elsted Skole

Fra AarhusWiki

Det var ”Kommerceraad Ole Olsen udi Aarhuus, som da ejede Skaarupgaard”, der i 1741 tog initiativet til at bygge den første skole i Elsted. Den fik sin plads ved det østre kirkedige neden for Elsted Kirke (nuværende adresse: Elsted Kirkeplads 4-6), og som første skoleholder indsatte man en lokal husmand, Knud Sørensen Kroer, der ”holdt” helt frem til 1783, da han blev afløst af sin søn, Niels Knudsen. Med op imod et halvt hundrede elever, som var fordelt i en yngste og ældste klasse, forblev skolen 2-klasset med kun én lærer helt frem til 1910, da Elsteds fjerde skole blev indviet.

Skole nummer 2 kom fra 1816 til 1860 til at ligge på Elsted Mark mellem Elsted og Elev. (Ørnstrupvej 104 som nabo til præstegården; bygningen blev ramt af en lynbrand i 1967 og eksisterer ikke mere.) Foruden disse to landsbyer omfattede skoledistriktet også Lystrup, og med skolereformen af 1814 på plads var tiden nu inde til at gøre brug af seminarieuddannede lærere. Den 23-årige Christian Frederichsen blev den første seminarist, som satte sig til rette ved katederet i Elsted, og for sin indsats kunne han i efter anordningen gøre krav på en årsløn i form af 6 tønder rug, 35 tønder byg, brændsel til skole og bolig samt 4 læs hø og 2 læs halm til kreaturerne. Kirkesangen og tilsynet med børnenes kirkegang talte også med og indbragte læreren både gæs, æg og brød.

I slutningen af 1850´erne greb ministeriet ind. Skolen ude på marken var dårlig vedligeholdt og langt fra tidssvarende. Skolekommissionen fik påbud om at bygge nyt, og resultatet blev, at Elev og Elsted i 1860 fik hver sin nye skole. Elsted Skole fik sin plads inde i byen (Elsted Byvej 12), og her hørte børnene fra Lystrup fremdeles til.

Den nye 3-klassede skole med to klasseværelser og en stor gymnastiksal og med både en lærer og en lærerinde byggedes 1909/10 lidt uden for byen som Elsteds skole nummer 4 (Elsted Skolevej 4). I 1955 og 1964 udvidedes denne skole, som fra 1955 var 4-klasset, fra 1964 7-klasset og nu med ikke mindre end otte lærere. Året efter købstadordnedes skolen, og førstelærer Niels Ladefoged fik rang af skoleinspektør.

En ny – og femte – Elsted Skole byggedes i årene 1967/1974 på et areal beliggende mellem den gamle skole og Elstedgård, men det blev i den gamle skole, at Elsted Skole i 1968 oprettede den første børnehaveklasse i Århus Amt. Elevtallet steg og steg, i 1967 var det på 305, i 1974 taltes der over tusinde. Lystrup Skole kom til verden dette år og tilbragte de første fem år i den (stort set) forladte skole i Elsted. Elevtallet faldt herefter for Elsteds vedkommende til 750 i 1985 og 664 i 2000 (fra børnehave- til 10. klasse) med 168 børn i skolefritidsordningen.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Erik Mouritzen: Elsted Skole gennem 250 år. 1991 Bestil materiale