Dansk Metal, Aarhus-afdeling (1883-)

Fra AarhusWiki

Pseudonymer

  • Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, Aarhus-afdeling
  • Dansk Metalarbejderforbund, Aarhus-afdeling

Dansk Metal i 1800-tallet

Fagforbundet Dansk Metal blev oprettet som paraplyorganisation for de mange fagforeninger for smede- og maskinarbejdere, som rundt omkring i landet blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet.

Smedenes fest i Aarhus-Hallen Skt. Knuds Torv 3 11. november 1938. Foto: Børge Venge

Smedenes mange adresser i Aarhus

I Aarhus havde Smedenes Fagforening eksisteret siden 1883. Især i de første årtier eksisterede et vist, hvis ikke fuldstændigt, sammenfald mellem fagforening og lokalafdeling af forbund. Afdelingen havde adresse i Frederiksgade frem til århundredskiftet, hvor den flyttede til Østergade 54, i 1915 til J.M. Mørks Gade 5, og i 1920 købte fagforeningen ejendommen Fredensgade 26. I 1930 blev Smedenes Stiftelse oprettet og overdraget skødet på Fredensgade 26. I 1934 opførtes i Jyllands Allé stiftelsens første beboelsesejendom med 39 lejligheder, hvor medlemmer af fagforeningen kunne leje boliger billigt. I 1938 opførte stiftelsen endnu en ejendom, som fik navnet "Stiftelsen, Afdeling II".

Frichs og Centralværkstedets klubber

Under forbundets Aarhus-afdeling blev der oprettet adskillige lokale klubber, som blev fagorganisationens berøringsflade med medlemmerne og som oftest blev oprettet pr. arbejdsplads. På større arbejdspladser, f.eks. Frichs og Centralværkstedet, blev der oprettet flere klubber efterhånden som medarbejdertallet steg.

Flere forbund fusionerer

Forbundet startede således med at omfatte én branche, men fra midten af 1900-tallet begyndte forbundet at optage mindre forbund, hvorved forbundets faglige virkeområde blev tilsvarende omfangsrigt. I 1957 blev Specialarbejderforbundet optaget i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, i 1967 Dansk Metaltrykkerforbund, i 1968 Gørtler- og Metalarbejdernes Forbund, i 1969 Kobbersmedenes Forbund, i 1970 Dansk Formerforbund, i 1972 Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund, i 1976 Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund, i 1976 Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund, i 1981 Dansk Maskinbesætningsforbund, i 1983 Dansk Jern- og Metalsliberforbund, i 1984 Guld- og Sølvarbejdernes Forbund i Danmark, og i 2003 Telekommunikationsforbundet i Danmark.

Dansk Metal (1995-)

De fleste af disse mindre forbund havde lokalafdelinger i Aarhus, hvorfor organisationsstrukturen stort set problemfrit kunne overføres direkte fra det gamle forbund til det nye hovedforbund, hvor Dansk Metals Aarhus-afdeling overtog opgaverne efter det gamle forbunds Aarhus-afdeling. Fra engang i slutningen af 1900-tallet blev Dansk Metal opdelt i en række afdelinger, som i nogen grad afspejler de optagne forbund. I 1972 skiftede Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund navn til Dansk Metalarbejderforbund, og ca. 1995 til Dansk Metal.

Litteratur og kilder

  • Kaj Henrik Kullberg: Smedene i Århus 1883-1983. Husets Forlag, 1983
  • Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, Centralafdelingen i Århus. 75 års jubilæum. Aarhus, 1958

Se Aarhus Stadsarkivs materiale om: