Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund, Aarhus-afdeling (1971-1976)

Fra AarhusWiki
Aarhus Havn, Lystbådehavnen ved Studstrupværket 1973 Foto Jens-Kristian Søgaard

Skibstømrere - riggere - sejlmagere

Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbunds Aarhus-afdeling blev oprettet 1. april 1971 ved en fusion mellem Dansk Skibstømrerforbund (grundlagt 1892) og Riggernes og Sejlmagernes Forbund (grundlagt 1919).

Lokalafdelingen fungerede ligeledes som fagforening, hvilken i sammenligning med andre fagforeninger var beskeden i medlemstal med sine knap 90 medlemmer i alt efter sammenlægningen.

Arbejdsløshedskasse og fonde

Fagforeningen administrerede desuden en arbejdsløshedskasse, hjælpefond, legatfond og kursusfond, hvoraf de to sidste blev videreført fra Riggernes- og Sejlmagernes Forbunds Aarhus-afdeling.

Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund blev i 1976 indlemmet i Dansk Metalarbejderforbund senere Dansk Metal.

Litteratur og kilder

Se Aarhus Stadsarkivs materiale om