Christian Nyemann Rosenkilde (1786-1861)

Fra AarhusWiki

Christian Nyemann Rosenkilde (født 8. januar 1786 i Slagelse, død 12. november 1861), blev student i Slagelse i 1804, var Kantor og Kordegn ved Aarhus Domkirke i perioden 1812-1815 samt Overlærer ved Friskolen i 1812, tillige Lærer ved Aarhus Katedralskole samme år, Kongelig Skuespiller i København i 1816, R. af D. 1850, Dbm. 1861.

Privatliv

Christian Nyeman Rosenkilde var søn af Bogbinder Lars Rosenkilde og Henrica Nyeman f. Lund, og blev 7. maj 1811 gift med Maren Christensen (født cirka 1787, død 4. november 1852, 65 år gammel), Datter af Købmand Christensen i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • F.E.Hundrup: "Dim. fra Slagelse" 105 - Biografisk Lexicon - A.S.A.1914/113,132 - Chr. Buur: "Folkeskoleundervisningen i Aarhus før 1814" 129,130,132 - Chr. Buur: "Skoleliv og Skoleadministration i Aarhus 1814-1847" 219 - H.H.Blache: "Hist.Efterr. om Aarhus Kathedralskole" - E. Dam: "Aarhus Løveapotek" 66