Ceresbroen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Ceresbroen i Thorvaldsensgade. Foto: Fredslund Andersen, Aage (1904-1976), 1935, Den Gamle Bys billedarkiv

Ceresbroen. Bro over Aarhus Å for Thorvaldsensgade. brobygningen blev påbegyndt i 1934 og broen stod færdig i 1935. Broen blev opført i betonmaterialer og for mange, der passere, er den ikke synderligt iøjnefaldende.

Der har formentlig ligget en bro i området inden man opførte den nuværende i 1934. Af Aarhus Stiftstidende fra den 26. april 1920 fremgår det nemlig, at en 6-7 årig dreng var gledet ned af skrænten og faldet i vandet ved Ceresbroen. Drengen var blevet redet af en maskinarbejder, der hoppede i efter ham. [1]

En ny bro ved Ceres Bryggeriet

Da å-overbygningen imellem Christiansbro og Immervad kostede 387.000 kr., mens man havde et budget for var på 491000 kr., endte man med et overskud på 104.000 kr. Det blev i denne sammenhæng bestemt, at overskuddet skulle gå til reguleringen af Thorvaldsensgade og opførelsen af en ny bro over Aarhus Å ved Bryggeriet Ceres.

Stadsingeniør Rambøll havde arbejdet på et projekt og overslag for Thorvaldsensgades gennemførelse fra Carl Blochs gade til Vesterbrogade. Derunder opførelsen af en ny bro over åen ved Ceres.[2]

Udvalget for Udvidelse og Bebyggelse indstillede til Byrådet, at sætte arbejdet i gang. Byrådet vurderede, at projektet kunne godkendes. [3] [4]

Projektet blev imidlertid holdt tilbage pga. krav om forskellige tilladelser fra overinspektoratet, samt at udvidelsen af Thorvaldsensgade ville ende med at skære i et betydeligt areal af Den botaniske have, hvilket krævede yderligere planlægning.[5]

Ceresbroen blev udbudt efter, at Landvæsenskommissionen og dennes formand dommer Spleth, sammen med repræsentanter for de interesserede parter og lodsejerne, foretog en besigtigelse på stedet. Derpå afholdte man et forhandlingsmøde på tinghuset, som endte med, at man besluttede at gennemføre projektet. [6] D. 28. november 1934 kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, at opførelsen af broen var i fuld gang.[7]

D. 13. maj 1935 i Aarhus Stiftstidende, kunne man læse, at Thorvaldsensgade, Vesterbrogade og Ceresbroen var åben for trafik pr. d. 1. juni samme år.[8]

Se også

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Ceresbroen er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder

  1. Århus Stiftstidende d. 26. april 1920, s. 2
  2. Århus Stiftstidende d. 29-03-1933
  3. Århus Stiftstidende d. 30-03-1933
  4. Aarhus Byråds forhandlingsprotokoller, mødet d. 30. marts 1933 – s. 331-332
  5. Århus Stiftstidende d. 31-03-1933
  6. Århus Stiftstidende d. 08-09-1934
  7. Århus Stiftstidende d. 28-11-1934
  8. Århus Stiftstidende d. 13-05-1935
  • Fode, Henrik, Århus Å: natur og mennesker. [1. oplag]. Århus: Århus Byhistoriske Fond, 2009