Carl Vilhelm Theodor Flach (1830-1897)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Aarhus Å med Carl Flachs Læderfabrik i venstre side af billedet. Fabrikkens navn kan ses på det lille træskur, men lå også i bygningen ved siden af. Fotograf: Poul Johansen, ca. 1934, Aarhus Stadsarkiv.
Carl Flachs og Marie Flach f. Petersens gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Carl Vilhelm Theodor Flach – også bare kaldet Carl Flach – var garvermester og fabriksejer i Aarhus.

Født 25. oktober 1830 i Holbæk, død 20. februar 1897 i Aarhus.

Søn af garver Vilhelm Flach og hustru Sara Dorthea Henriette Hoffmann. Hans far var ud af en gammel garverslægt, der flyttede til Danmark fra Sydtyskland i 1700-tallet.

I 1858 døde hans forlovede Louise Sørensen, som 26-årig. Han udtrykte sin sorg i avisen som sig hør og bør, men blev ikke desto mindre gift i Randers allerede året efter. Hans nye hustru hed Marie Flach (1839-1878) f. Pedersen. Sammen fik de ni børn.

Marie Flach døde i 1878 og igen var Carl Flach hurtigt på frierfødder. Han blev gift året efter med Catrine Sophie Thisted f. 1839 i Horsens. De fik ingen børn, men var gift frem til Carl Flachs død 18 år senere. Trods mange års ægteskab, blev Carl Flach gravlagt sammen med sin første hustru, Marie Flach, på Søndre Kirkegård. Gravmindet kan i dag ses i Rådhusparken.

Carl Flachs Garveri

Carl fik i 1859 borgerskab som garver i Aarhus og etablerede virksomheden Carl Flachs Garveri.

Det var faderen, der havde oprindeligt havde grundlagt garvervirksomheden i Vestergade i 1845, hvor han flyttede hele familien til Aarhus. I 1858 overtog Carl Flach virksomheden, som voksede eksplosivt under hans ledelse, og på grund af pladsmangel flyttede han den til større lokaler i den gamle toldbod i Aagade. I 1863 overtog han A. Steenbergs garveri i Fiskergade 51-53, som var en gammel garvergård, der havde eksisteret siden 1776. Han købte også et mindre garveri i Vesterbrogade, og havde altså garveri tre steder. Han indså dog hurtigt fordelen ved at lægge de tre steder sammen og samlede dem i ét stort kompleks. Her beskæftigede han hele 30 garversvende og boede også privat på adressen.

Garvningsprocessen krævede store mængder vand. Det gjorde placeringen i Fiskergade ideel, da bygningerne på gadens nordside lå direkte ud til Aarhus Å og hentede vand herfra. Det resulterede dog i en stor mængde spildevand, der blev ledt direkte tilbage i åen og forurenede den med både farve og lugt.

For overhovedet at holde garveriet i gang skulle Carl Flach opkøbte partier af huder til garvningen. Derfor indrykkede han tit annoncer som denne i avisen:

”Hestehuder, Kohuder, Kalve-, Faar- og Lammeskind kjøbes som sædvanlig saavel i Partier som enkeltviie til høieste Priser. Carl Flach 1871.”

I 1888 kom virksomheden med på det nye, da han købte en dampmaskine. Det blev startskuddet på en række moderniseringer, der dog først blev foretaget, efter Carl Flach overlod driften til sin søn, Vilhelm Flach, i 1894. Vilhelm Flach omdannede desuden virksomheden til et aktieselskab i 1910. Herefter gik virksomheden i arv i familien som ”A/S Carl Flachs Læderfabrik”, og da Vilhelm Flach i 1928, overtog hans sønner, Carl og Vilhelm, virksomheden.

Carl Flachs Læderfabrik blev i 1966 sammensluttet med A. Knudsens Læderfabrik og flyttet til Ebeltoft under navnet "Aktieselskabet Carl Flachs Garverier". Det brændte ned til grunden 1980’erne, og dermed forsvandt virksomheden, da det ikke kunne svare sig at genopbygge den.

Omkring 1900 var der mere end 300 garverier i Danmark og i 2000 var der 2 tilbage.

Død og eftermæle

Carl Flach døde den 20. februar 1897 efter længere tids sygdom. Han efterlod sig sin anden hustru gennem 18 år, Cathrine Sophie Thisted, samt flere unge børn fra sit første ægteskab. Ved hans død indrykkede enken en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor er stod:

”Min inderlig elskede Mand, Garver Carl Flach, hensov blidt og roligt i Morges Kl. 5½ i sit 67. Aar, efter længere Tids tiltagende Svaghed. Aarhuus, d. 20. Febr. 1897 Paa Børns, Svigerbørns og egne Vegne Cathrine Flach f. Thisted.”

Derudover skrev "Nord Garvetidende" om Flach:

"Efter i 1856 at have overtaget sin Faders Forr., der dengang ikke var af videre Betydning, drev han den i Tidens Løb meget stærkt i Veiret og kjøbte desuden i 1863 det af Garver Steenberg forhen drevne Garveri; senere anlagde han endnu et tredie paa Aarhus Vesterbro, hvor der udelukkende garvedes Underlæder og Faareskind. Den Afd. plagedes i sine sidste Aar meget af Sygdom og var tilsidst i høj Grad legemligt nedbrudt, men sin aandelige Friskhed bevarede han til det saaavelsom sin Interesse for sit Garveri og sin Raavarehandel... største Fornøjelse paa sine aarlige Rejser i Udlandet at besøge de Steder, hvor han i sin Ungdom havde levet og arbeidet, ellers levede han meget stille med sin nærmeste Slægt og Venner. Foreningsliv og Tillidshverv var ikke beskedne gamle Mands Sag. - Fra 1894 er den store Forr. blevet overtaget af den afdødes søn, den beskjæftede da over 25 Mand, hvorhos der var indlagt Damp til Extræktion og Opvarmning til Damppumper og Drivkraft for Mølle. Spaltemaskiner, 2 Valkekar, haarvadskemaskiner, Haspelfarver osv.”

Han blev begravet på Søndre Kirkegård, og hans gravsten kan stadig ses i den sydlige ende af Rådhusparken.

Carl Flach på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Carl Flach

Litteratur og kilder