Carl Ludvig Henrich Flindt

Fra AarhusWiki
Carl Ludvig Henrich Flindt i 1816. På billedet ses han i uniform med Ridderkorset på brystet.

Carl Ludvig Henrich Flindt, 28/5-1792-3/3-1856, var ritmester, major og senere eskadronchef ved det 3. Dragonregiment i Aarhus.

Flindt startede som frikorporal i et husarregiment i 1805. Han blev kornet i 1808. Herefter blev han udnævnt til sekondløjtnant og senere premierløjtnant. I 1833 blev han udnævnt til ritmester og eskadronchef. Det var formodentlig i denne forbindelse, han kom til Aarhus. Han fik major anciennitet i 1834. Blev oberstløjtnant og chef for det 4. dragonregiment i 1842. Dette job flyttede ham fra Aarhus. I 1839 fik han befalingen over rytteriet i general Olaf Ryes korps. Han blev senere generalmajor.

Flindt boede i Mindegade med sin hustru Anna Sophie Caroline Flindt. Parret var blevet gift i 1820 i Aarhus Domkirke og var fætter og kusine. Dette var grunden til at de havde samme efternavn. Parret fik syv børn, der overlevede barndommen: Lovise Henritte Flindt, Henrich August Flindt, Alfred Sigismund Halfdan Flindt, Carl Ludvig Frederik Jacob Flindt, Marie Elisabeth Flindt, Albertine Flindt og Carl Ferdinand Flindt.

Flindt var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Henvisninger