Borum Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Borum Kirke. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Borum Kirke blev bygget mellem 1050 og 1250 i det sydvestlige hjørne af Borum, hvor den ligger hævet over landsbyen. Borum Kirke er sognekirke i Borum Sogn.

Kirken består af et romansk skib og kor, hvis udvendige vægge er opført i granitkvadre over en sokkel med skråkant. Indvendigt er væggene af kløvede og firhugne sten samt kvadre. Frem til 1814 lå en blytækket apsis knyttet til koret. Omkring midten af 1500-tallet tilføjedes et lille, kvadratisk klokketårn i vest, samt et våbenhus af munkesten over et syld af store kampesten i syd. Kirketårnet blev formentlig restaureret i 1745 og igen i 1914. I dag er alle kirkens tage af tegl, kun tårnets spir har blytag.

I 1976-79 blev kirken nænsomt restaureret ved arkitekterne Inger og Johannes Exner. I 1980 blev noget af den søndre kirkegårdsmur samt et ligkapel fra 1899 nedrevet, hvorefter et nyt kapel med redskabsrum, tegnet af Exner-parret, blev opført.

Ved et mageskifte i 1582 overgik ejerskabet af kirken til kronen. I 1696 fik Caspar Schøller ejerskab over kirken, men afhændede den allerede samme år til Johan Arentsen Althalt (1635-1728). Althalt ejede ligeledes Lyngbygård, og Borum Kirke kom herefter til at følge Lyngbygårds ejerskab, indtil kirketienden i 1840 solgtes til sognets beboere. I 1910 overgik kirken til selveje.

Kirkens fløjaltertavle, alterkalk, alterstager og prædikestol er alle skænket af herredsfogeden, Anders Pedersen, i årene 1594-1614. Kirkens altertavle er oprindeligt fra 1594, og de nuværende malerier på altertavlen og prædikestolen lod Johan Arent Althalt og hans hustru udføre i 1701.

I og omkring kirken er der fundet flere spændende genstande, bl.a. opdagedes en granitsten med indhugget hjulkors fra bronzealderen, da det vestre dige blev revet ned i 1890’erne. Derudover findes i kirkens mur fem ornamenterede kvadre. Især den ene har vækket opsigt, da dens motiv med dyreslyng har skabt diskussion om, hvorvidt den kan have været en del af en runesten.

Se også

Borum Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Borum Kirke

Litteratur og kilder