Johannes Exner

Fra AarhusWiki

Johannes Exner (25.3.1926 – 16.5.2015) var en aarhusiansk arkitekt. Han blev født i Hald, syd for Viborg, som søn af præsten Johan Exner. Han blev i 1952 gift med Inger Exner (f. Würtzen). De to havde mødt hinanden på Randers Statsskole, hvorfra de blev studenter i 1945. Sammen har de børnene Hans, Karen, Anna-Mette og Morten.


Krig og uddannelse

Under 2. Verdenskrig var Johannes’ fader, Johan, logivært for modstandsbevægelsen, som Johannes også blev medlem af. Den 18. februar 1945 blev både Johan og Johannes arresteret af Gestapo. Johannes blev tævet og mishandlet i to uger og dernæst indsat i Frøslevlejren, hvor han var i to måneder.

Efter krigen studerede han fra 1945-1948 ved Landbohøjskolen. Derefter gik turen til Kunstakademiets Arkitektskole i København, hvorfra han og Inger blev færdige i 1954. Fra 1953-56 arbejde han ved arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen. Herefter fik han og Inger mod på at stå på egne ben, og startede derfor tegnestuen Inger og Johannes Exner i 1958. Udover Tegnestuen beskæftigede Johannes Exner sig også med undervisning på Arkitektskolen Aarhus - her blev han i 1965 lektor og senere professor (1984-92).

Kirker og restaurering

Firmaet har især opført mange kirker, bl.a. Præstebo Kirke i Herlev (1966-69), Nørrelandskirken i Holstebro (1967-69), Islev Kirke ved København (1968-69), Gug Kirke i Aalborg (1973), og Sædden kirke ved Esbjerg (1978) samt sognehuset ved Skt. Pauls Kirke. I 1985 tegnede de også Frederik 9.s begravelsesplads ved Roskilde Domkirke.

Inger og Johannes Exner har også fungeret som velrenommerede restaureringsarkitekter. De har bl.a. arbejdet på Rundetårn og Trinitatis Kirke (1981-83). Men den største anerkendelse har de nok høstet via deres restauration af Koldinghus (1972-92) – i den forbindelse blev de hædret med Europa Nostra Prisen i 1994. Koldinghus anses i dag som et hovedværk i dansk og international restaureringsarkitektur. Et gennemgående træk ved parrets restaureringsfilosofi drejer sig om nænsomt at fastholde alle spor i et bevaringsværdigt bygningsværks historie.

I 1990'erne opførte parret fortsat mange kirker – fx Virklund Kirke i Silkeborg og Skæring Kirke i Egå (1994). I 1998 vand de konkurrencen om fremtidens daginstitution med vuggestuen/børnehaven Stenhøjen i Egå, der blev åbnet i 2001.

Medaljer og generationsskifte

Udover Europa Nostra Prisen har de også modtaget Eckersbergs Medalje (1983), og C.F. Hansen Medaljen (1992). I 1985 blev Johannes Exner Ridder af Dannebrog.

Parrets tegnestue blev i 1991 omdannet til aktieselskabet Exners Tegnestue A/S med Inger og Johannes som ejerkredsen. I 1999 blev firmaet ført videre af datteren Karen Exner m.f. I 2012 skiftede firmaet navn til E + N Arkitektur – E’et står for Eksisterende N’et for Ny.

Kilder

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.156315 longitude=10.208691> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.208691, 56.156315] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>