Bethesda (institution)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Bethesda)
Indlæser kort...

Mødre- og Spædbørnehjemmet Bethesda åbnede i 1894 under navnet Redningshjemmet for forførte Piger. Det eksisterer i dag som Familieinstitutionen Bethesda som en del af Døgncentret for børn og familier under Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge.

Hjemmet ligger på Bethesdavej 31, som har fået navnet efter hjemmet.

Navnet Bethesda

Navnet Bethesda stammer fra Johannes-evangeliet 5:2. Bethesda er her det aramæiske navn på en dam i Jerusalem, som havde helende egenskaber. Bethesda oversættes på dansk som "barmhjertighedens hus".

Oprettelse

Bethesda var en aflægger af Magdalene-asylet i Århus og blev oprettet af dennes bestyrelse. Det åbnede i 1894 med diakonisse Søster Maria Johanne som husmoder. I modsætning til Magdalene-asylet rettede Bethesda sig mod "førstegangs-faldne" – unge, gravide kvinder, der stod uden en ægtemand.

Foruden vaskeri og systue, hvor man modtog arbejde udefra, var hjemmet finansieret gennem bidrag og indsamlinger, der ikke altid har slået til – årsberetningen for 1899-1900 nævner en gæld på 5000 kr. (der dog er blevet nedbragt til 1000 kr.).

Hjemmet

Hjemmet arbejdede "for at hjælpe den første Gang faldne Pige til Omvendelse, og for at redde hendes uægte fødte Barn fra Fordærvelsen". Til dette mål skulle moderen opholde sig på hjemmet i et år, mens hun lærte sig moderrollen. Herefter skulle hun i tjeneste, men barnet blev boende på hjemmet endnu et år.

Det første år var gratis, da moderen deltog i hjemmets arbejde som del af sit ophold. Andet år måtte hun betale en del af sin løn til hjemmet for barnets fortsatte ophold. Allerhelst så man moderen i stand til at overtage sit barn efter de ca. 2 år, men var hun ikke i stand eller villig hertil blev barnet bortadopteret.

For de unge kvinder begyndte dagen kl. 5:30 og sluttede kl. 9 om aftenen med andagt. I løbet af dagen var de ikke kun sammen med deres børn, men var beskæftiget ved vaskeriet eller systuen, der begge modtog arbejde udefra, eller ved andet husligt arbejde. Der var mulighed for besøg på søn- og helligdage, men kun fra den nærmeste familie.

Statistikker

I årsberetningen for 1899-1900 opregnes der for de to år 48 unge kvinder og 54 børn. Af mødrene blev 12 sendt i tjeneste, 9 vendte hjem til deres familie, 7 løb bort og 2 blev bortvist. Af børnene døde 9, 11 blev overgivet til deres mødre, og 10 blev bortadopterede. De resterende kvinder og børn boede stadig på hjemmet ved udgangen af 1900.

I beretningen for 1911 opregnes for året i alt 32 unge kvinder og 38 børn. Af mødrene blev 8 sendt i tjeneste, 5 vendte hjem til deres familie, 2 blev overført til Skovtofte Magdalenehjem i Virum, og 1 blev bortvist. Af børnene døde 2, 9 blev overgivet til deres mødre, 3 blev bortadopterede, og 1 rejste med moderen, der blev bortvist.

Udvikling

Den første lokalitet på Marselisborg Allé 17 havde plads til 5 mødre med børn. Den 21. oktober 1897 kunne hjemmet flytte ind i nye og større lokaler på Århus Mark ved Skovvangsvej. Det nye hus havde plads til 20 piger og 30 børn.

I 1895 havde hjemmet fået egen bestyrelse, og hørte herefter ikke længere under Magdalene-asylet. Den økonomiske situation var stadig problematisk, og i 1901 kom hjemmet under Magdalene-hjemmet i København, og fik navneforandring til Rednings- og fødehjemmet Bethesda. Man ændrede samtidig pladsnomineringen til 15 kvinder og 20 børn.

I november 1923 indviede man den nuværende bygning på Bethesdavej. Belægningen var nomineret til 16 mødre og 20 børn, altså ikke stort mere end før, men til gengæld havde bygningen en moderne børneafdeling og fødestue.

Efter socialreformen i 1933 fik hjemmet status som børnehjem og var delvist finansieret af staten.

I 1950'erne

I 1950'erne var frk. Marie Petersen forstander.

Hjemmet var i denne periode opdelt i "familiegrupper". Når et barn blev 5-6 måneder blev barnet placeret i en "familiegruppe" på i alt fire børn i forskellige aldre. Hver gruppe blev styret af en elev, der var under uddannelse til barneplejersker. Tanken var, at de yngre børn kunne lære af de ældre.

Mødrenes ophold var gratis. De måtte dog selv betale for lommepenge og sygekassekontingent. Prisen for de anbragte børn var bestemt efter overinspektionens regler.

Hjemmet var en del af Skovtofte Ungdomshjem.

Familieinstitutionen Bethesda i dag

Familieinstitutionen Bethesda blev i 2004 lagt sammen med Kong Christian IX børnehjem og Observationshjemmet Rishøj som Døgncentret for børn og familier under KFBU. Institutionen har plads til 12 familier og 8 børn. Målgruppen er forældre med sociale, misbrugs- eller psykiske problemer, og børn, der har behov for anbringelse uden for hjemmet.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Pjece, Bethesda Mødre og spædbørnshjem, Aarhus Stadsarkiv
  • Beretning om Rednings- og Fødehjemmet "Bethesda" (1912). Bestil materiale
  • Inger Johannesen: "De faldne piger og kvinder i Århus", Kvindemuseet i Danmark: Årbog 2002 (2002), s. 7-23.
  • Aarsberetning om "Bethesda" for 1899-1900 (1901).

Henvisninger

http://www.kfbu.dk/bethesda.shtml