Bethania

Fra AarhusWiki

Indremissionsk missionshus på Trøjborg, Ivar Huitfeldts Gade 22, tegnet af arkitekten Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) og indviet under navnet Missionshuset Bethania den 17. marts 1908 af sognepræst Busch. Et år tidligere, den 27. juli 1907 lagdes husets grundsten.

Bethania under Besættelsen

Missionshuset blev under 2. verdenskrig anvendt til undervisning af elever fra Skovvangskolen, idet skolen som følge af Besættelsen i 1940 blev inddraget af tyskerne. Indre Mission måtte dog også efter krigen undvære deres missionshus, fordi det fra 1945-46 blev brugt til indkvartering af polske soldater.

Kategori

  • Jensen, Lasse Bo, Missionshuset Bethania 1907 - 2007