Ivar Huitfeldts Gade

Fra AarhusWiki

Ivar Huitfeldts Gade er en gade, som ligger på Trøjborg. Gaden ligger mellem Nordre Ringgade og Trøjborgvej.

Navnegruppe på Trøjborg med danske søhelte.

Anlagt i 1898 og det følgende år navngivet efter den norsk-danske søofficer Ivar Huitfeldt (1665-1710). Kom som ganske ung ud at sejle. Gjorde tjeneste i henholdsvis den hollandske, franske og engelske flåde og blev i 1704 kommandør og chef for orlogsværftet i Kristianssand. Han deltog i 1710 som chef for linjeskibet Dannebrog i en træfning med en svensk eskadre i Køge Bugt. Selvom skibet antændtes, fortsatte han skydningen for at beskytte egne skibe, indtil skibet sprang i luften.

Ivar Huitfeldts Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ivar Huitfeldts Gade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018