Battrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tiset Sogn.

Battrup. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Historie

Før udflytningen havde Battrup to-tre gårde, to af dem var fæstegårde under Constantinsborg. Battrup Mølle eksisterede fra sidst i 1800-tallet til omkring 1945 og Battrup skole fra 1884 til 1965. Desuden har der i 1800-tallet været en smedje.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Battrup 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.

Geografi og bevoksning:

Beplantningen må for landsbyen som helhed vurderes som stærkt fremtrædende, med et mindre tæt tilplantet areal i landsbyens centrum. Landsbyen har et enkelt vandområde, en dam, som har en fin beliggenhed, men der ligger gamle landbrugsmaskiner som forringer miljøværdien.

Bygninger og erhverv:

13 bygninger er relateret til landbrug, mens 5 bygninger er i forbindelse med egentlig beboelse med udhuse. Landsbyens funktion må således betegnes som landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af biveje med ringe og fortrinsvis lokal trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og hovedsageligt retlinet. Vejbelægningen består mest af asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 15
Antal bygninger 20 bygninger fordelt på 6 ejendomme.
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen På grund af ret spredt bebyggelse er det svært at opfatte Battrup som et sammenhængende fysisk miljø, og man er mere tilbøjelig til at vurdere hvert enkelt kompleks for sig selv.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/