August Bartholin Holm (1821-1912)

Fra AarhusWiki
August Bartholin Holm

Farver, klædefabrikant August Bartholin Holm, medlem af Aarhus Borgerrepræsentationsenere Aarhus Byråd 14. januar 1864 - 31. december 1881.

Født 26. august 1821 i Haderslev, død 14. august 1912 i Aarhus. Gift 10. oktober 1846 med Eline Marie Jahnsen, født 1. juni 1829 i Aarhus, død 3. maj 1875 i Aarhus, datter af farver og rådmand Anders Rasmus Jahnsen og hustru Ane Carlsen.

Holm i Aarhus

Holm kom i 1846 til Aarhus, hvor han arbejdede som farver. Han opkøbte Anders Rasmus Jahnsens gård, hvor der i forvejen var farveri. Den lå i Fiskergade ved Frederiksbro. Der gik dog fire år før han tog borgerskab som farver i Aarhus den 21. januar 1850. Farveriet udvidede han, så fabrikken også fik sit eget dampspinderi i 1856. Men i 1874 solgte han fabrikken til sin søn Johan Christian Holm, og dermed kom fabrikken til at hedde Holm & Søns Farveri og Klædefabrik. Fabrikken blev i sin levetid ramt af en brand, der medførte skader for cirka 150.000 kroner. Temmelig mange penge i datidens øjne. Efter at fabrikken var blevet genopført, kom der et nyt problem; økonomien var svækket, og da konjunkturerne blev mærkbart dårligere, medførte det at virksomheden i 1877 måtte lukke. Fabrikken blev solgt ved auktion og kom derefter til at hedde Holm & Voigt.

Andre poster

Udover fabrikken nåede Holm også at have en del offentlige hverv - navnlig i brandvæsenet. I 1846 begyndte han ved brandvæsenet, tre år senere var han løjtant, og fra 1854 til 1857 var han brandkorpsets chef. Men i den forbindelse skulle uheldet også vise sig, for i 1857 kom han i forbindelse med et slukningsarbejde ud for en ulykke, som gjorde, at han derefter måtte udtræde af brandvæsenets tjeneste.

Holm var også en vigtig spiller i foreningslivet. I 1861 var han direktør for Industriforeningen, og i 1863 var han viceformand i Riffelskytteforeningen, hvor han blev genvalgt i 1865. Han nåede også at være direktør i Klubben Polyhymnia fra 1869 til 1871, og i 1869 sad han i bestyrelsen for Læse- og Industriforeningen for Aarhus og Omegn.

Politik

August Bartholin Holm var medlem af Borgerrepræsentationen fra den 14. januar 1864 til den 31. december 1881. Hans hovedområde var her fattigvæsenet, som han også kom til at sidde i udvalget for. Af yderligere udvalg, han nåede at sidde i, kan nævnes vandværskudvalget og indkvarteringskommissionen.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder