Anthon Martinus Frandsen (1835-1884)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Anthon Martinus Frandsen var fabriksejer i Aarhus. Hans fabrik lå på Aarhus Mark, hvor den producerede gødning.

Anthon Martinus Frandsen blev født i Vestergade 36 i 1835 og blev den trejdeældste i en søskendeflok på syv. Han var søn af købmand Julius Carl Frandsen og Maren Hansen, der begge oprindeligt var fra Skanderborg. Julius Carl Frandsen havde i 1829 erhvervet borgerskab som købmand i Aarhus, hvor han slog sig ned og giftede sig med Maren Hansen.

Anthon Marius Frandsen giftede sig i 1871 med Harriet Amy Lavrence, der kom fra Stratford i England. Frandsen flyttede med sin hustru til Grønnegade 21, hvor de fik tre børn.

Omkring sit ægteskabs begyndelse arbejdede Frandsen som avlsbestyrer, men hvor vides ikke. Han begyndte øjensynligt at slå sig på at ryge kød, hvilket ved en større produktion medførte store mængder aske. I stedet for blot at bortskaffe asken på Aarhus Mark, hvor natrenovationen også samledes, fik Frandsen den idé at blande de to for at fremstille gødning - det såkaldte aske-poudrette. Af denne idé opstod Frandsens fabrik, der lå på en bakke på Aarhus Mark omtrent 450 meter fra Mølleåen, hvilket sandsynligvis svarer til området, hvor Ringkøbingvej i dag munder ud i Silkeborgvej. Her fyldte fabrikken et areal på cirka 45 gange 45 meter, hvor gødningen blev forarbejdet og opbevaret både på gulvene og i et træskur.

Fabrikken fik dog kritik, da der i Aarhus omkring dette tidspunkt foregik en diskussion i aviserne om sundhedsforholdene i byen. Her så stiftsfysikus og læge Hans Christian Weis (1811-1881) en problematik ved fabrikkens - og dermed gødningens - placering tæt ved Mølleåen.

Frandsens fabriksanlæg på Aarhus Mark synes kun at have eksisteret i omkring et årti.

Anthon Martinus Frandsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Anthon Martinus Frandsen

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende, 23. september 1876, s. 1.
  • E-kilder: Kirkebøger, folketællinger, vejvisere og aviser online.