Andreas Peter Kaarsberg

Fra AarhusWiki

Købmand, vinhandler, eligeret borger, tobaksproducent, direktør, skibsreder, opsynsmand og færgekasserer Andreas Peter Kaarsberg.

Født i 1748 i Mindegade 8, matr. nr. 95, død 8. juli 1826 i Fiskergade 88, matr. nr. 181 og begravet 10. juli 1826 på Vor Frue Kirkegård. Søn af Peder Andreasen Kaarsberg og Maren Jensdatter Wissing. Andreas blev gift den 3. november 1775 med Kirstine Dons. Andreas og Kirstine fik bl.a.datteren Cicilia Maria Kaarsberg, som giftede sig med købmanden Rasmus Nielsen Malling i hans andet ægteskab.

Andreas var bror til Margreta Pedersdatter Kaarsberg og dermed svoger til Rasmus Nielsen Malling i dennes 1. ægteskab. Efterfølgende blev han svigerfar til samme i dennes 2. ægteskab med Andreas og Kirstines datter Cecilia Maria.

Andreas ejede ejendommene Mindegade 8 og Fiskergade] 88, ligesom han også var medejer af skibe i søen. Herudover forsøgte han sig sammen med andre borgere at avle og producere tobak fra 1774 til 1789 i Tobaksspindergården, ligesom han også forsøgte sig i Aarhuus Westindiske Handels Selskab at drive handel fra 1782 til 1785 på De Vestindiske Øer.

Artikler

  • Torben Aastrup om Kaarsberg-slægten i Mindegade 8 samt Mindegade og Fiskergade:

[1]

  • * Anetavle for Malling- og Kaarsberg-slægterne: [2]