Andreas Johannes Kjeld Sørensen (1880-1940)

Fra AarhusWiki
Andreas Johannes Kjeld Sørensen

Maskinarbejder, senere forretningsfører Andreas Johannes Kjeld Sørensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1913 - 31. marts 1925 for Socialdemokratiet. Modtager af Fortjenstmedaljen i sølv.

Født 21. februar 1880 i Fredericia, død 26. april 1940 i Aarhus.

Forældre: portør Søren Sørensen og hustru Else Marie Paulsen. Gift 14. april 1900 med Mariane Andersen, født 22. november 1874 i Brandstrup, Vindum sogn, Viborg amt, død 9. marts 1953 i Aalborg, datter af husmand Anders Nielsen Skov og hustru Kirsten Marie Jensen.  

Karriere

Kjeld Sørensen blev udlært som maskinarbejder i Fredericia og bosatte sig i 1899 i Aarhus, hvor han først arbejdede hos Caroc & Leth, senere hos Frichs. På begge arbejdspladser var han formand for smede og maskinarbejdernes klub. I 1911 blev Sørensen forretningsfører for Sygekassen Aarhus og senere også for Middelstandens Sygekasse. Fra 1915 var han i bestyrelsen for Centralforeningen af Sygekasser i Aarhus Amt og i tiden 1917-40 denne forenings formand. 1923-40 var han formand for rekonvalescenthjemmet Krathuset i Risskov og fra 1937 medlem af Sygekassenævnet. I Sørensens tid gennemgik sygekassevæsenet i Aarhus en stor udvikling, under hvilken han som leder udnyttede "en solid sans for realiteter" og "sin levende sans for en sund og solid økonomis betydning".

Byrådet

Sørensen var medlem af byrådet fra 1. april 1913 til 31. marts 1925. I byrådet var det især det socialt betonede arbejde i udvalg for fattigvæsen, alderdoms- og enkebørnshjælp, der optog ham.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Udvalget for fattigvæsenet 1913-21
 • Repræsentantskabet for Århus-Randers elektriske bane 1913-22
 • Udvalget for alderdomsunderstøttelse 1913-25
 • Forskønnelsesudvalget 1913-25
 • Udvalget for understøttelse til børn af enker 1915-25
 • Århus amts skoleråd 1915-28
 • Fredningsnævnet 1917-29
 • Udvalget til decision af kommunens regnskaber 1919-25
 • Skolekommissionen 1918 og 1923-25
 • Taksationskommissionen 1923-34  


Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale