Anders Peter Baunsgaard (1874-1957)

Fra AarhusWiki
Anders Peter Baunsgaard

Købmand, senere fabrikant Anders Peter Baunsgaard medlem af Aarhus Byråd 1. april 1925-1931. marts 1929, for Borgerlig Fællesliste.


Født 25. august 1874 i Oddense sogn, Viborg amt, død 26. maj 1957 i Aarhus. Forældre: Proprietær Christian Baunsgaard og hustru Dorthe Klemmesen. Gift 25. april 1907 i Skive med Mette Marie Bach, født 30. august 1885 i Vejrum sogn, Ringkøbing amt, datter af godsejer Kr. Bach og hustru Mette Provstgaard.


Baunsgaards år før Aarhus

A. P. Baunsgaard kom efter sin skoletid i lære hos en købmand i Nordby på Fanø. Efter seks år kom han ind i militæret som soldat i Fredericia. I 1901 valgte han at etablere sig i Struer. Her startede han en forretning, der tog sig af materialhandel. Baunsgaards handelsevner medførte at han også overtog bageriet i byen. Men han havde sin kærlighed inden for materialhandel, så i 1909 skabte han en materialhandel i Holstebro. Han kom i modvind, der medførte at begge forretninger stod til lukning, men blev i sidste time reddet af, at der kom en bestyrer på forretningerne.

Baunsgaards virksomhed i Aarhus

I 1911 flyttede Baunsgaard og hans hustru til Aarhus. Her overtog han det hensygnende kolonial-engrosfirma Mathias M. Andersen & Co, der oprindeligt var grundlagt i 1884. Firmaet lå i Mejlgade 68 og til Kystvejen 39. Her fik han med tiden skabt en velfungerende virksomhed. Baunsgaard købte også i 1917 Fengers Realskole, den blev derefter omdannet til fabrik. Inden opkøbet af realskolen havde han ellers taget sig af grossererforretningen, men efter købet satsede han mere og mere husmorens behov, hvorfor han herefter fokuserede på produktion af buddingpulver, essenser og bagepulver, men han solgte samtidigt også sæber, maling og lakfernis.

I 1940 købte Baunsgaard firmaet E. Mehls Fabrik, den var oprindelig grundlagt i 1851, hvor firmaet havde produceret sæber og kemiske midler. Men tre år efter hans overtagelse ændrede han firmaget til et interessentselskab med sin søn Ejvin Baunsgaard og Aksel Baunsgaard. I 1966 blev firmaget dog overtaget af hans yngste søn Viggo Baunsgaard.

Baunsgaards poster og medlemskaber

I foreningslivet sad Baunsgaard i bestyrelsen for Dansk Principalforeningen fra 1921 og helt op til 1947, herudover sad han også fra 1944 som medlem for repræsentantskabet for Århus Privatbank og her blev han helt til sin død i 1957. Forinden Baunsgaards karriere i Aarhus Byråd, var han blevet ligningsmand fra 1920 og til 1921 og fra 1921 og fem år frem sad han som medlem i ligningskommissionen

Litteratur og kilder