Aarhus Toldkammer

Fra AarhusWiki
Hack Kampmanns toldkammerbygning fotograferet i ca. 1904

Fra 1753 til 1995 havde Aarhus Toldkammer adresse forskellige steder i byen, fra 1838 udelukkende i statsligt ejede bygninger opført til formålet.

I 1990 ophørte Aarhus Toldkammer som selvstændig etat og overgik til Told- og Skatteregion Århus, som i 1995 blev samlet på samme lokalitet.

Se også