Aarhus Maskinmesterskole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution med formålet at uddanne maskinmestre, skibsmaskinister og andet skibsteknisk personale i overensstemmelse med gældende lovgivning på uddannelsesområdet.

Aarhus Maskinmesterskoles bygning, der har ligget på adressen Borggade 6 i Aarhus C, er i dag nedrevet. Nu er skolen placeret sammen med Ingeniørhøjskolen i NavitasAarhus Havn.

Aarhus Maskinmesterskole har været ledet af en bestyrelse på op til ni medlemmer. Heraf vælges to af Danmarks Rederiforening, to af Maskinmestrenes Forening, én af Sammenslutningen af arbejdsgivere indenfor jern- og metalindustrien i Danmark, én af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og to af Aarhus Byråd. Desuden havde undervisningsministeriet kompetence til at udpege et bestyrelsesmedlem.

Formand: Jørn Bræmer-Madsen, civilingeniør

Forstander: Jørgen Risum, ingeniør

Valgt af Aarhus Byråd: Ango Winther og Jørn Bræmer-Madsen

Kilder

  • Århus Kommunehåndbog 1994 Udgivet af Århus Kommunes Statistiske Kontor