Åby Bibliotek

Fra AarhusWiki
Åby Bibliotek, Kio Ng Jørgensen.jpg

Åby Bibliotek blev oprettet i 1971, da Åby Kommunebibliotek flyttede ind i nye lokaler på bibliotekets nuværende adresse på Ludvig Feilbergsvej i Åbyhøj

Den første bogsamling

Det første kommunebibliotek i Åby startede som en bogsamling i ca. 1854 ved Aaby Skole på omtrent 350 bind. Pastor A. Elmquist (1853-64), lærer J.J. Østergaard (1847-82) og ejeren af Elisabethsminde, I. C. Krieger (død 1881) stod bag bibliotekets oprettelse ved at bidrage med boggaver. I nogle af 50 bevarede eksemplarer er der blevet noteret, hvem af de tre mænd der har bidraget med bøgerne. Alle 50 bøger er blevet anskaffet imellem 1854 og 1882. Det antages, at sognebogsamlingen er stagneret eller gået til grunde, efter den sidste af de tre mænd gik bort, da bogindsamlingen er stoppet umiddelbart herefter.[1]

Da I.C. Lassen i 1904 blev ansat ved Åby Skole, fandt han resterne af bogsamlingen i byens forsamlingshus, hvor værten var bibliotekar og fik 2 øre for hvert udlån. Bøgerne blev nu flyttet tilbage til skolen, hvorefter biblioteket fik adgang til tilskud fra kommunen og staten, samt en årlig krone fra lånerne. I 1914 er bogsamlingen vokset til 399 bind.

Overtaget af kommunen

I 1919 blev biblioteket overtaget af kommunen og blev fremover bestyret af Skoleudvalget. I løbet af de følgende år blev Sogne-, Børne- og Lærebogsamling samlet til ét bibliotek. Pga. pladsmangel blev bøgerne 1. februar 1928 flyttet til Kæmnerkontoret, hvor to lokaler blev indrettet til læsestue og udlånslokale. Det er herefter, at et aktivt arbejde blev indledt med lån af faglig litteratur fra Statens Biblioteker og efter 1935 fra Centralbiblioteket i Aarhus for at imødekomme bibliotekets stigende anvendelse og efterspørgsler fra brugerne. Da kommunen tog den nye administrationsbygning i brug i 1937, blev hele den gamle bygning overladt til biblioteket, og bygningen blev bygget om, så den var bedre tilpasset sit nye formål, og forsynet med moderne inventar.[2]

Denne bygning var den første selvstændige biblioteksbygning i Aarhus’ forstæder og blev nu kendt som Aaby Kommunebibliotek.[3]

Et prestigebyggeri

Åby Kommunebibliotek flyttede 1. marts 1971 til nye lokaler på sin nuværende adresse Ludvig Feilbergsvej i Åbyhøj, og på den officielle åbningsdag 2. april kunne Åbyhøj Bibliotek præsenterer sit nye Eventyrrum. Århus Stiftstidende kaldte det et ”prestigebyggeri” og kommenterede på det usædvanlige med marmor på gulvet i receptionen og bossé-træ på væggene. Det aarhusianske arkitektfirma A. Gravers og J. Richter havde projekteret bibliotekskomplekset, der kom til at koste 7 millioner kr.[4]

Litteratur og kilder:

  1. Schmidt, August F., Aaby Sogns Historie (Halse Herred) 1-2, Udgivet i 1941 af Phønix-Trykkeriet i Aarhus. s. 145-147
  2. Schmidt, August F., Aaby Sogns Historie (Halse Herred) 1-2, Udgivet i 1941 af Phønix-Trykkeriet i Aarhus. s. 147
  3. Schmidt, August F., Aaby Sogns Historie (Halse Herred) 1-2, Udgivet i 1941 af Phønix-Trykkeriet i Aarhus. s. 148
  4. Århus Stiftstidende 18-02-1971 og 02-04-1971