Viggoline Levin (1814-1848)

Fra AarhusWiki
Viggoline Levins gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der først en længere tekst på hebraisk. Dernæst står der på dansk:

"VIGGOLINE LEVIN
ELSASS
FØDT D 3 NOVBR 1814
DØD D 1 APRIL 1848"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Viggoline Levin f. Elsass - også bare kaldet Line - var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 3. november 1814 i Nakskov, død den 1. april 1848 Aarhus.

Datter af Nathan Elsass og Rose Elsass f. Levin.

Gift med boghandler Asser Levin frem til sin død. Derefter giftede Asser Levin sig igen, og hans nye brud var Viggoline Levins søster, Jette Leah Levin f. Elsass.

Viggoline Levin kom til Aarhus sammen med sin mand i oktober 1847, efter denne havde købt "Den Kirkerupske Boghandel" på Store Torv 1. Asser Levin fik hurtigt opbygget sig en god forretning og et godt omdømme, så de har formodentlig levet godt.

Kun et halvt år efter, parret var ankommet til Aarhus, døde Viggoline Levin. De fik ingen børn sammen. I forbindelse med sin hustrus død indrykkede Asser Levin en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor der stod:

"Løverdagen den 1. April fristede jeg den haarde Skjæbne, at min inderligt elskede Kone, Line Levin, fød Elsass, efter 12 Dages Lidelser, omskiftede det Timelige med det Evige. Kun kort var vort Samlivs Lykke, men vi haabe paa Gjensynets Glæder hisset."

Viggoline Levin er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Hendes grav ligger ved siden af fællesgravstedet for hendes mand og hans anden hustru. Hendes gravsten bærer en længere inskription på hebraisk, der oversat til dansk er:

Her hviler den kære Kvinde, Feigle, Datter af
Herr Nathan Elsass, Hustru til Herr Asser Levin.
Hun døde 32 Aar gl. 27. Adar. II 5608

Hendes yndige blomstrende Pragt vendte sig mod
det Høje, da hun endnu stod i sin Ungdom. Stor er
Smerten i hendes Mands og Forældres Hjerte. Glæden
forvandledes til Sorg hos hendes Søstre og Venner.
Til Himlen steg hun op for at nyde Frugten af sine Gerninger.

På hebraisk danner begyndelsesbogstaverne i gravversets fem linjer Viggoline Levins hebraiske fornavn Feigle.

Se også

Viggoline Levin på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Viggoline Levin

Litteratur og kilder