Tobaksfabrikken i Vestergade

Fra AarhusWiki

Jacob Ernst Schmalfeld havde på hjørnet af Vestergade og Grønnegade i nr. 29 en tobaksfabrik. Denne tobaksfabrik er en af Aarhus’ ældste tobaksfabrikker, og bygningen har de sidste 40 år huset Aarhus Kunstakademi.

Bygningen blev fredet i 1924.

Peder og Thomas Funder

Tobaksfabrikkens første ejer var købmanden Peder Funder, som i 1820 købte den gamle gård i Vestergade, som senere blev lavet til hovedbygningen. Peder Funders fabrik i Vestergade blev videreført af sønnen Thomas P. Funder. Thomas P. Funder døde dog i 1860, hvorefter hans kone overtog fabrikken. Fabrikken blev derfor i 1862 solgt til premierløjtnant Th. Quistgaard, som i 1870 udlejede den til Jacob Ernst Schmalfeld. I 1875 overtog Schmalfeld helt Funders Tobaksfabrik, og i 1881 supplerede han gården med et bindingsværkshus, der blev til industribygningen i Grønnegade.

Brand i Schmalfelds tobaksfabrik

I 1896 udbrød en brand i industribygningen, hvilket ødelagde den fuldstændigt. Bygningen blev genopbygget igen, og gennem tiden er der kun foretaget små ændringer på bygningen.

Baggården bestod af en halvtagsbygning, der blev bygget i 1929 med det formål at fungere som garage. Der er et toetagers baghus fra 1902, der fungerede som pakhus og lager, og for enden af baghuset en stald. Endnu en tilbygning til fabrikken ses i bunden af baggården, som også er bygget 1902. I 1927 byggede man et lavt baghus, der fungerede som trykkeri.

Johan Frederik Schmalfeld overtager

J.E. Schmalfeld ledede fabrikken i 3 årtier og fra 1870 sammen med hans søn, Johan Frederik Schmalfeld. Fra 1892 ejede Schmalfeld selv 2/3 af fabrikken, mens sønnen ejede 1/3. I 1899 bortsolgte de fabrikken til et nystiftet aktieselskab, da faderens helbred ikke var optimalt og sønnen ikke evnede at videreføre fabrikken selv. Aktieselskabet var ejet af Hans Broge, Johannes Baune og havde Vilhelm Thuesen som fabrikkens leder.

Tobaksfabrikkens indretning

I 1928 havde fabrikken 50 ansatte. I fabriksbygningen havde man i kælderen et råtobaklager, og i stuen havde man skæreri, pakrum, lagerlokaler og et lille trykkeri. På førstesalen havde man den egentlige cigarfabrikation med et tørrerum, tilberedningslokaler, klisterstue og lagerrum. Loftet bestod af et emballage- og etikettelager samt endnu et råtobaklager. I de øvrige bygninger havde man flere lagerlokaler til skrå, sovseartikler og emballager, ligesom der var et brænde- og kulrum.

Tobaksfabrikkens lukning

Tobaksfabrikken havde frem til 1971 en masse forskellige varemærker i produktion, men blev derefter overtaget af Skandinavisk Tobakskompagni. De valgte dog at nedlægge fabrikken. Herefter kom Aarhus’ Kunstakademi til.

Se også

Tobaksfabrikken i Vestergade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 29

Kilde

  • Tarbensen, Kenn og Thomsen, Kristian Buhl: Industriminder i det gamle Århus (Århus Byhistoriske Fond og Dansk Center for Byhistorie 2010)
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/